Gå til indhold

Kriseberedskab

Hvis du på din rejse kommer i en krisesituation, gør vi alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig.

En krise kan f.eks. være terror, naturkatastrofer, en større ulykke eller en pandemi. Udenrigsministeriet og de danske sundhedsmyndigheder er meget opmærksomme på risikoen for og konsekvenserne af en eventuel influenzapandemi - både herhjemme og i udlandet.

Vi har et professionelt og fleksibelt kriseberedskab, tilpasset alle tænkelige situationer. Vi reagerer hurtigt, og koordinerer indsatsen med vores ambassade og deres netværk i landet.

Det er Udenrigsministeriets Borgerservice, der har til opgave at håndtere og kommunikere om kriser i udlandet, hvor danske rejsende kan være direkte eller indirekte berørt. I menuen nedenfor kan du læse mere om, hvordan kriseberedskabet er opbygget, og hvordan vi arbejder.

Beredskab i Udenrigsministeriets Borgerservice

Telefonerne i Udenrigsministeriets Borgerservice er bemandet døgnet rundt. Hvis der sker en større hændelse i udlandet, indkaldes kontorets ledelse og øvrige medarbejdere som forstærkning med kort varsel.

Under en krise har vi bl.a. følgende vigtige opgaver:

 • Hjælp og støtte til danske rejsende, der måtte være direkte berørte af en hændelse. 
 • Handlingsorienteret kommunikation til rejsende i det land, hvor der er opstået en krise.
 • Håndtering af danske og udenlandske medier.
 • Koordination af indsatsen blandt øvrige danske myndigheder.

Det kræver, at vi imellem kriserne sørger for at:

 • Evaluere tidligere kriser og sørge for at justere vores beredskab herefter. 
 • Overveje sammensætning og organisering af et evt. udrykningsberedskab. 
 • Vedligeholde teknisk udstyr, så det kan tages i brug med kort varsel. 
 • Undervise kolleger i krisehåndtering og afholde kriseøvelser for kolleger i Udenrigsministeriet og på ambassaderne ude i verden. 
 • Vedligeholde kontakten til netværk, der kan hjælpe os i en eventuel fremtidig krise.

International Operativ Stab

Den Internationale Operative Stab (IOS) har til formål at koordinere en dansk indsats til støtte for danskere berørt af en større krise i udlandet.

Krisen skal være af en vis størrelse fx naturkatastrofer, terrorangreb eller ulykker hvor et større antal danskere kan forventes at være berørte.

IOS består af:

 • Udenrigsministeriet (formand)
 • Statsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Justitsministeriet
 • Rigspolitiet
 • Forsvarskommandoen
 • Beredskabsstyrelsen
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Sundhedsstyrelsen

Ud over de faste medlemmer kan gruppen suppleres af repræsentanter fra andre relevante myndigheder eller private aktører fra fx rejse- eller forsikringsbranchen.

Udrykningsberedskab

Vi har mulighed for at sende erfarne medarbejdere til et kriseområde med meget kort varsel.

Medarbejderne udsendes ikke altid fra København, men kan også komme fra danske ambassader i regionen eller være medarbejdere, der har særligt kendskab til kriselandet. Antallet af medarbejdere der udsendes afhænger af hændelsen og det aktuelle behov for forstærkning og forholdene på stedet.

Opgaverne for udrykningsberedskabet kan fx være:

 • Hjælp til at skabe overblik over katastrofens omfang.
 • Støtte ambassadens eller konsulatets medarbejdere i praktiske opgaver.
 • Eftersøgning af danskere.
 • Bistand til danskere i området.
 • Samarbejde med lokale og internationale myndigheder.

Udrykningsberedskabet har både satellittelefoner og IT-udstyr med sig. På den måde er det muligt at kommunikere med ambassaden og Udenrigsministeriet – også i situationer hvor infrastruktur og normale kommunikationslinjer kan være brudt sammen.

Krisekommunikation

Under større kriser med berørte danskere er det vigtigt for os at hjælpe rejsende med at få overblik over situationen.

Vi bruger app'en Rejseklar til at sende massekommunikation til rejsende i et land, der er ramt af en større krise. For at modtage denne information kræver det, at du har tilmeldt dig Danskerlisten med dit telefonnummer og email-adresse.

Hvis du har hentet app’en uden at tilmelde dig Danskerlisten, kan vi via en push-besked opfordre dig til tilmelding. Derefter vil du kunne modtage vigtig information om krisen, og om hvordan du bør forholde dig, eller hvem du kan kontakte for at få hjælp.

Du kan også altid følge Udenrigsministeriets Borgerservice på Facebook (@UdenrigsministerietsBorgerservice) og twitter (@UMBorgerservice)

Beredskab på de danske ambassader

Danskerne rejser mere og mere – og længere væk end tidligere. Samtidig er der en generel forhøjet sikkerhedsrisiko globalt, og det stiller store krav til kriseberedskabet på danske ambassader i udlandet.

Vi holder kriseøvelser med ambassader og konsulater rundtom i verden, så alle danske repræsentationer er klædt på til at kunne håndtere kriser, hvor danskere kan være berørte. Medarbejderne på ambassaderne får de rette kompetencer og erfaringer, der gør dem i stand til at arbejde under stærkt pres og meget vanskelige forhold.

Ambassaderne har typisk et solidt lokalt netværk, som kan hjælpe til, når der opstår en krise. Det omfatter de lokale myndigheder i landet og andre ambassader, herunder et tæt samarbejde med de nordiske og EU landene. Det kan også være internationale organisationer, NGO’er, fastboende danskere, danske eller lokale virksomheder i landet, sømandskirker, m.m.

Nordisk samarbejde

Når der sker en større krise i udlandet, arbejder vi tæt sammen med både nordiske og andre EU-lande. På den måde kan vi hjælpe danske rejsende bedst muligt. Samarbejdet gør især en forskel i lande, hvor Danmark ikke er repræsenteret.

Hverken Sverige, Norge, Finland, Island eller Danmark har en ambassade eller et konsulat i alle verdens lande. Derfor hjælper vi hinanden så godt vi kan i udlandet. I lande, hvor Danmark ikke er til stede, men hvor der er en anden nordisk ambassade, er der indgået fast aftale om, at danskere til enhver tid kan få hjælp fra den pågældende ambassade.

Danske rejsende vil være omfattet af kriseberedskabet og være fuldstændig sidestillet med andre nordiske borgere i fx en evakueringssituation.

EU samarbejdet

Der er i EU-regi vedtaget en række retningslinjer for samarbejdet om at yde bistand til EU’s borgere i udlandet.

Der samarbejdes i EU-regi på en lang række konsulære områder for at yde en bedre assistance til EU's borgere i udlandet. En dansk rejsende kan f. eks. få hjælp på alle de andre EU-landes ambassader i et land, hvor Danmark ikke har ambassade eller et konsulat. Det kunne f. eks. være hjælp til at få udstedt et EU-nødpas eller få hjælp og vejledning i en krise- eller nødsituation. Ligeledes er Danmark forpligtet til at hjælpe enhver EU-borger, der ikke er repræsenteret af sit eget land.

Danske ambassader i udlandet samarbejder også med EU partnere om kriseberedskabsplanlægning og iværksættelse. EU-samarbejde om bl.a. hjemtransport i krisesituationer, har været velfungerende og til stor nytte for danske borgere. 

Der er vedtaget en række retningslinjer for EU-samarbejdet om krisehåndtering, som omfatter bl.a. koordinering af beredskabsplanlægning, etablering af kommunikationsnetværk, informationsudveksling, koordinering af evakueringsplaner og fælles konsulær træning.

Informationsudveksling er et vigtigt område, hvor styrket samarbejde mellem EU-landene konkret kan bidrage til forbedret krisehåndtering. Danmark fokuserer på udbygning og vedligeholdelse af internationale kontaktnetværk, så der er gode vilkår for informationsudveksling i forbindelse med kriser.

Vidensdeling i EU-regi er ligeledes et vigtigt samarbejdsområde, der kan fremme kapaciteten til krisehåndtering. Sådanne aktiviteter medvirker til, at der drages nytte af hinandens erfaringer, og at samarbejdet forbedres både mellem hovedstæderne og blandt ambassaderne.

Kontakt

Ambassaden eller konsulatet i dit opholdsland: Find os i verden - er der lukket, kan du i nødstilfælde blive omstillet til Udenrigsministeriets vagthavende i København. Omstilling er gratis.

 

Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter.

 

Telefon: +45 33 92 11 12

E-mail: [email protected]