Spring til indhold

Rejseforsikringer

Dit gule sundhedskort dækker kun rejser i Danmark, Færøerne og Grønland.
 
Rejser du til andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du have det blå EU-sygesikringskort med på rejsen. Vær opmærksom på, at EU-sygesikringskortet ikke dækker alle udgifter eller alle situationer. Du kan med fordel også tegne en privat rejseforsikring.

På rejser uden for Danmark, Færøerne, Grønland, EU/EØS og Schweiz kan du hverken bruge dit gule sundhedskort eller dit blå EU-sygesikringsbevis. Her er en privat rejseforsikring nødvendig, hvis uheldet er ude.

Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan ikke hjælpe dig med at dække udgifter til f.eks. hospital, lægehjælp eller hjemtransport.

 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

EU-sygesikringskort (det blå kort)

Rejser du i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, er du dækket af det blå EU-sygesikringskort.

EU-sygesikringskortet kan have begrænset dækning.

Med det blå EU-sygesikringskort i hånden har du ret til samme lægebehandling i det offentlige sundhedssystem, som en borger i det land du opholder dig i. Vær opmærksom på, at nogen lande kan have delvis egenbetaling for behandling. I så fald vil du også som turist skulle betale en del af udgifterne til behandlingen. Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke behandling på privatklinikker og -hospitaler.

Du kan se hvad det blå EU-sygesikringskort dækker på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed og bestille kortet på borger.dk.

OBS: Det blå EU-sygesikringskort er gyldigt i fem år. Kontroller gyldigheden af dit kort før du rejser. Er kortet udløbet kan du bestille et nyt på borger.dk.

Ingen dækning af udgifter til hjemtransport

EU-sygesikringskortet dækker ikke udgifter til transport hjem til Danmark. Heller ikke i tilfælde af dødsfald.

Hvis du bliver syg eller kommer til skade og vil hjem til Danmark, må du selv betale, eller tegne en rejseforsikring inden du rejser på ferie.

De nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) har indgået en aftale om, at hjemtransport dækkes, hvis en læge ordinerer rejsen.

 

Private rejseforsikringer

Vær sikker på at din rejseforsikring dækker det behov du har under din rejse. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis i alle situationer.

Kontroller f.eks. om den dækker udgifter til sygdom, tilskadekomst og hjemtransport. Der dækkes normalt ikke udgifter til behandling af kroniske lidelser, eller sygdom, som du har kendt til før afrejsen. I særlige tilfælde kan dit forsikringsselskab kræve, at du får en forhåndsgodkendelse.

Hvis du lejer speedbåd, jetski, motorcykel og andre motoriserede transportmidler, er det vigtigt, at du sikrer dig, at udlejer som minimum har en ansvarsforsikring. Din rejseforsikring vil dække dig, hvis du kommer til skade. Forsikringen vil normalvis ikke dække skade på andre mennesker eller ting. Det lejede transportmiddel vil typisk heller ikke være forsikret for evt. skader.

Nogle private rejseforsikringer dækker ikke visse sportsulykker. Skal du stå på ski, dykke, på riverrafting eller bjergvandring, bør du undersøge om din forsikring dækker evt. ulykker forbundet med dine planlagte aktiviteter.

Skal du på aktiv rejse, bør du forhøre dig hos rejsearrangøren, om der er stillet garanti for udgifter til en evt. eftersøgnings-, rednings- eller bjærgningsaktion. Hvis ikke det er tilfældet, bør du sikre dig, at din egen rejseforsikring har en sådan dækning.

De danske ambassader/konsulater kan kun lægge penge ud til eftersøgning, hvis du, din bank eller andre (venner/familie/arbejdsgiver etc.) stiller garanti for udgifterne.

Grønland

Det gule sundhedskort dækker i Grønland.

 

Færøerne

Det gule sundhedskort dækker i Færøerne.

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

''

Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du bruge dit blå EU-sygesikringskort. Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed.