Gå til indhold

Medicin på rejsen

Det er dit ansvar at undersøge, om du kan tage din medicin med til det land, du skal besøge. Sørg for at få den korrekte dokumentation med. Især hvis du rejser med medicin i store mængder eller medicin, der indeholder euforiserende stoffer.

Når du skal have medicin med på rejsen, kan myndighederne i udlandet kræve dokumentation for, at den medbragte medicin er til dit eget forbrug.

Derfor bør du medbringe et pillepas på rejser inden for Schengen-området, eller en medicinattest fra din egen læge på rejser uden for Schengen.

 

Pillepas (Schengen-attest)

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du finde en vejledning i, hvordan du udfylder et pillepas.

Et pillepas kan du få på dit apotek, og du kan til enhver tid henvende dig dér, hvis du har spørgsmål om attesten.

 

Medicinattest fra egen læge (rejser uden for Schengen-området) 

Hvert land kan have sine egne regler for medbragt medicin. Du bør henvende dig til landets ambassade, for at høre, hvilke krav der er.

Det er vores erfaring, at følgende praksis som regel gælder.

  • Få din egen læge til at skrive en attest, som angiver:
  • Dit navn, fødselsdato og pasnummer
  • Hvad du behandles for
  • Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • Hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag)
  • Attesten bør være skrevet på engelsk, evt. på landets sprog
  • Det er nødvendigt at få stemplet (legaliseret) attesten i Udenrigsministeriet.
  • Husk altid at rejse med medicinen i den originale emballage.

Spørg på landets ambassade, om det er et krav, at attesten er oversat til lokalsprog.

Spørg også om din attest og en evt. oversættelse skal stemples på ambassaden, efter den er legaliseret i Udenrigsministeriet. Det gælder ikke for de lande, der er en del af Apostille-konventionen.

Læs mere om legalisering og se, hvor du kan henvende dig, hvis du har flere spørgsmål.

Find kontaktoplysninger på andre landes ambassader i Danmark i The Copenhagen Diplomatic list.

 

Medicin med posten

Når du er i udlandet bør du hverken sende eller få tilsendt medicin med posten. Hvis du står i en særlig situation, og har brug for medicinen bør du grundigt undersøge, hvilke regler der gælder i både afsender- og modtagerland.

 

Medicin med til Danmark

Bor du i udlandet og skal have din medicin med til Danmark, kan du henvende dig til Lægemiddelstyrelsen.