Spring til indhold

Israel

De israelske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den israelske ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i indtil 90 dage.
  • Gyldig returbillet skal forevises.
  • Danske forlængede pas anerkendes både ved ind- og udrejse.
  • Danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes både ved ind- og udrejse.
  • Pas skal være gyldige i 6 måneder ud over opholdets varighed.
  • Stempler i passet fra lande, som Israel ikke har diplomatiske forbindelser med, kan vanskeliggøre ind- og udrejse. Man bør i givet fald som minimum være i lufthavnen 3 timer inden afrejsen.
  • Børn, der ikke rejser sammen med indehaverne af forældremyndigheden, anbefales at medbringe skriftligt samtykke fra indehaverne af forældremyndigheden. Dette er ikke et officielt krav.
  • Adgang til Vestbredden via Israel: Der henvises til det israelske udenrigsministeriums hjemmeside.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den israelske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 09. maj 2018

 

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.

 

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.