Gå til indhold

Brexit

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020, og aftalen om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien trådte i kraft 1. maj 2021. Det har konsekvenser for danske virksomheder og borgere. Du kan læse mere om, hvad Brexit betyder for dig og din virksomhed her på siderne.

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020, og den 31. december 2020 udløb overgangsperioden. EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, som trådte i kraft 1. maj 2021. Du kan læse mere om aftalen her.

Brexit har konsekvenser for danske virksomheder og borgere. Du kan læse mere om, hvad Brexit betyder for dig og din virksomhed her på siderne.

Her kan du få et overblik over de danske myndigheders samlede informationer til både borgere og virksomheder og se, hvor du kan henvende dig med specifikke spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig og din virksomhed.


Nyttige kontaktoplysninger

Are you a British citizen living in Denmark? Click here for more information.

De indeholdte oplysninger på denne side (inkl. undersider) er ikke nødvendigvis fyldestgørende, tilstrækkelige eller opdaterede og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Udenrigsministeriet påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der, direkte eller indirekte, er relateret til brugen heraf.