Spring til indhold

Hvad betyder et no deal-scenarie for Danmark?

I et no deal-scenarie vil Storbritannien fra den ene dag til den anden gå fra at være et fuldt EU-medlemsland med alt, hvad deraf følger, til at være et ikke-EU land uden for det indre marked og toldunionen, og uden nogen særlige samarbejdsaftaler med EU.

Det vil helt konkret betyde, at der fra udtrædelsesdatoen skal indføres told og omfattende toldkontrol ved handel mellem EU og Storbritannien. Der vil kunne opstå tekniske handelshindringer. Det sker bl.a., fordi virksomheder vil skulle have godkendelser, tilladelser og certificeringer for at handle mellem Storbritannien og EU, når Storbritannien ikke længere er en del af EU. Det vil lede til forsinkelser og øgede omkostninger ved handel til og fra det britiske marked. Der vil også opstå forstyrrelser som følge af, at Storbritannien træder ud af samarbejdet på en række sektorområder. Det gælder f.eks. fiskeri, transport, miljø, energi og klima. Et no deal-scenarie kan i værste fald også få statsfinansielle konsekvenser, hvis Storbritannien ikke betaler sit finansielle mellemværende til EU, og der derfor opstår et hul i EU budgettet.

Samtidig opstår der usikkerhed om rettighederne for de borgere, der har benyttet den frie bevægelighed til og fra Storbritannien, bl.a. danske borgere bosat i Storbritannien og britiske borgere bosat i Danmark.

Storbritanniens beslutning om at forlade EU vil også i tilfælde af, at der kommer en forhandlet udtrædelse, få en række konsekvenser for Danmark. Men et no deal-scenarie, hvor Storbritannien forlader EU-samarbejdet uden en udtrædelsesaftale, vil få særligt store konsekvenser for alle.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen