Spring til indhold

Britiske erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark

Hvis du efter Storbritanniens udtrædelse af EU ønsker at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Danmark, kan Brexit have konsekvenser for anerkendelsen af dine kvalifikationer og din adgang til udøvelse af erhvervet i Danmark. Konsekvenserne afhænger af, om udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og Europa-Parlamentet.

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes vil de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gælde frem til 31. december 2020. Du vil i den periode have samme rettigheder som i dag. Betingelser for anerkendelse af dine kvalifikationer og autorisation vil først ændre sig fra 1. januar 2021 og frem. Hvis ikke udtrædelsesaftalen godkendes, vil bestemmelserne om britiske statsborgeres rettigheder i EU-medlemslande ikke træde i kraft.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Folketinget har vedtaget en lov, som etablerer en midlertidig overgangsordning for herboende britiske statsborgere, grænsearbejdere i Danmark samt deres familiemedlemmer i det tilfælde, at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale. For så vidt angår anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark vil overgangsordningen betyde, at alle borgere – uanset statsborgerskab – som senest på udtrædelsesdatoen har fået adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv på baggrund af britiske kvalifikationer, beholder retten til at udøve det lovregulerede erhverv. Overgangsordningen betyder også, at dem, som endnu ikke har fået anerkendt deres britiske kvalifikationer – som er opnået senest på udtrædelsesdatoen – i overgangsperioden vil kunne søge om at få anerkendt deres kvalifikationer med henblik på varigt at kunne udøve erhvervet i Danmark efter de regler, der gælder for EU-borgere.

Britiske kvalifikationer der først er opnået efter udtrædelsesdatoen, vil derimod blive vurderet og anerkendt efter de regler, der gælder for kvalifikationer fra tredjelande. Endelig vil overgangsordningen betyde, at alle borgere, som senest på udtrædelsesdatoen er begyndt at levere en midlertidig tjenesteydelse her i landet på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, kan afslutte den pågældende tjenesteydelse.

Du kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her eller kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Du kan også læse Europa-Kommissionens meddelelse til interessenter om konsekvenser af Brexit for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer her.

KONTAKT

Uddannelses-og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
ufm.dk/le/brexit
kontaktpunkt@ufm.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

Uddannelses- og Forskningsministeriets Brexit-hjemmeside
EU-Kommissionen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse