Spring til indhold

Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Brexit har betydning for herboende britiske statsborgeres ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Folketinget vedtog den 19. marts 2019 et lovforslag, som etablerer en midlertidig overgangsordning på valgområdet for herboende britiske statsborgere. Loven er trådt i kraft den 1. februar 2020.

Overgangsordningen viderefører de gældende regler om EU-statsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark for de britiske statsborgere, der den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Her kan du læse mere om, hvad Brexit betyder for din ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark som herboende britisk statsborger.