Spring til indhold

Danske erhvervsmæssige kvalifikationer i Storbritannien

Hvis du efter Storbritanniens udtrædelse af EU ønsker at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Storbritannien, kan Brexit have konsekvenser for anerkendelsen af dine kvalifikationer og din adgang til at udøve erhvervet. Det er derfor vigtigt, at du i god tid undersøger, hvordan Brexit kan påvirke dine muligheder for at arbejde inden for erhverv, der kræver autorisation i Storbritannien.

Efter udtrædelsesaftalens godkendelse vil de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer minimum gælde frem til 31. december 2020. Du vil i den periode have samme rettigheder som i dag. Betingelser for anerkendelse af dine kvalifikationer og autorisation kan først ændre sig fra 1. januar 2021 og frem.

I tilfælde af et ’klippekant’-scenarie, hvor det ikke lykkes at få en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien på plads inden udløbet af overgangsperioden, vil betingelserne for anerkendelse og autorisation ændre sig fra den dag, overgangsperioden slutter. I det tilfælde vil Storbritannien kunne ændre reglerne og begrænse din mulighed for at få anerkendt dine erhvervsmæssige kvalifikationer og adgang til varigt at udøve dit erhverv i Storbritannien. Dine muligheder for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser vil også blive begrænset. Du vil samtidig opleve ændringer i procedurerne for at opnå adgang til udøve dit erhverv.

Du kan løbende orientere dig om relevante britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation, og i tvivlstilfælde rette henvendelse til centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien