Spring til indhold

Udbetaling af danske ydelser til borgere i Storbritannien

Hvis du som dansk eller britisk statsborger allerede bosat i Storbritannien modtager danske ydelser i Storbritannien, vil din ret til ydelsen kunne blive påvirket af Brexit. Det afhænger af, hvilken ydelse du får.

Efter udtrædelsesaftalens godkendelse vil din ret som dansk eller britisk statsborger allerede bosat i Storbritannien til ydelser fra Danmark fortsætte uændret i Storbritannien. Du vil kunne modtage optjent dansk pension og efterløn i Storbritannien. Du vil også kunne opholde dig midlertidigt i Storbritannien med sygedagpenge. Dine rettigheder vil også gælde i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du bor og/eller arbejder i Storbritannien, har optjent pension fra både Danmark og Storbritannien og går på pension om f.eks. 10 år, vil du kunne modtage optjent pension fra både Danmark og Storbritannien efter de regler, der ville gælde, hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU.

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som på baggrund af Storbritanniens EU-medlemskab allerede er tildelt SU, specialpædagogisk støtte og udlandsstipendium til uddannelse i udlandet på udtrædelsesdatoen, bevarer de tildelte ydelser.

Du kan læse mere om retten til ydelser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Generelle spørgsmål om betydningen af Brexit for retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud, boligstøtte og uddannelsesstøtte

Spørgsmål til retten til kontantydelser
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
www.star.dk
star@star.dk
+45 72 21 74 00

Spørgsmål angående eksport af tabt arbejdsfortjeneste
Social- og Indenrigsministeriet
www.sim.dk
sm@sm.dk
+45 72 28 24 00

Spørgsmål angående eksport af tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudsloven
Børne- og Undervisningsministeriet
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk
+45 33 92 50 00

Spørgsmål angående pleje af en døende efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet
www.sum.dk
sum@sum.dk
+45 72 26 90 00

Spørgsmål om ret til ophold
United Kingdom Home Office
Marsham Street
London SW1P 4DF
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold
Danmarks Ambassade, Storbritannien
55 Sloane Street
London SW1X 9SR
www.storbritannien.um.dk
lonamb@um.dk

Spørgsmål om uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk
ufm@ufm.dk
+45 33 92 33 92

Spørgsmål om børne- og ungeydelse
Skatteministeriet
www.skm.dk
skm@skm.dk
+45 33 92 33 92

Nyttige hjemmesider
Udlændinge- og Integrationsministeriet
EU-oplysningen
EU-Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind