Spring til indhold

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Brexit får betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår. Reglerne for at handle med virksomheder fra Storbritannien vil nemlig ændre sig, når Storbritannien forlader EU.

Det er vigtigt at undersøge, hvordan Brexit kan påvirke din virksomhed og planlægge, hvordan I bedst håndterer de mulige konsekvenser. For at lette arbejdet for danske virksomheder har regeringen udarbejdet en Brexit-tjekliste. Tjeklisten kan give et overblik over, hvad din virksomhed særligt bør være opmærksom på. Tjeklisten kan også bidrage til at målrette dine forberedelser. Du kan besøge Brexit-tjeklisten her.

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og Europa-Parlamentet, vil de nuværende regler i udgangspunktet gælde frem til 31. december 2020 og muligvis et eller to år yderligere, hvis overgangsordningen forlænges. I det tilfælde ventes danske virksomheder tidligst at kunne opleve ændringer fra 1. januar 2021. Du kan finde udtrædelsesaftalen på Kommissionens hjemmeside.

Det kan dog ikke udelukkes, at udtrædelsesaftalen ikke godkendes af det britiske parlament. I den situation vil reglerne ændre sig allerede dagen efter udtrædelsen.

Det vil sige, at danske virksomheder muligvis vil skulle følge andre regler for handel med Storbritannien allerede fra dagen efter Storbritanniens udtrædelse af EU. Et sådant no deal-scenarie vil få store konsekvenser – særligt for Storbritannien, men også for danske virksomheder, der handler med det britiske marked.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for din virksomhed

Nyttige kontakter

Generelle spørgsmål vedr. erhvervsvilkår, produktkrav, tjenesteydelser, selskabsret, revision, regnskab m.m.
Erhvervsstyrelsen
https://erhvervsstyrelsen.dk/brexit-handel-med-storbritannien
erst@erst.dk  
+45 72 20 00 30

Spørgsmål vedrørende patenter og varemærker 

Patent- og Varemærkestyrelsen
www.dkpto.dk
pvs@dkpto.dk
+45 43 50 83 01


Spørgsmål vedrørende konkurrenceregler, offentlige udbud m.m.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
https://www.kfst.dk/faq/udbud/nyt-udbud/fase-1/hvor-finder-jeg-svar-paa-spoergsmaal-om-brexit-og-offentlige-udbud/
kfst@kfst.dk
+45 41 71 50 00

Spørgsmål vedrørende banker, forsikring, pension, betalingstjenester m.m.
Finanstilsynet
www.finanstilsynet.dk
brexit@ftnet.dk  
+45 33 55 82 82

Spørgsmål vedrørende søfart
Søfartsstyrelsen
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Vaekst/Brexit
sfs@dma.dk
+45 72 19 60 00

Spørgsmål vedrørende produktsikkerhed og autorisationer
Sikkerhedsstyrelsen
https://www.sik.dk/erhverv/produkter/nyheder/brexit-naermer-sig-tag-dine-forholdsregler-nu
sik@sik.dk
+45 33 73 20 00

Spørgsmål vedrørende told mv.
Toldstyrelsen
www.skat.dk/brexit
www.toldst.dk/brexit
Kontakt Toldstyrelsen
+45 72 22 12 12

Spørgsmål vedrørende moms og punktafgifter mv.
Skattestyrelsen
www.skat.dk/brexit
Kontakt Skattestyrelsen
+45 72 22 18 18

Spørgsmål vedrørende fødevarer, foder, levende dyr og rejser med kæledyr
Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk/brexit
Kontakt Fødevarestyrelsen
+45 72 27 56 26

Spørgsmål vedrørende kemikalier, affald og handel med truede arter
Miljøstyrelsen
www.mst.dk/brexit
mst@mst.dk
+45 72 54 40 00

Spørgsmål vedrørende planter, frø, korn, træemballage og landbrugsvarer med licenspligt
Landbrugsstyrelsen
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/brexit-hvad-betyder-det-for-dig-i-tilfaelde-af-eventuel-no-deal/  
mail@lbst.dk
+45 33 95 80 00

Spørgsmål vedrørende fisk
Fiskeristyrelsen
www.fiskeristyrelsen.dk 
mail@fiskeristyrelsen.dk
+45 72 18 56 00

Nyttige hjemmesider

Brexit-tjeklisten
Virksomhedsguiden
Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
EU-Kommissionen


Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Tjek DIN VIRKSOMHED

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

TJEK DIN VIRKSOMHED

Prøv Brexit-tjekliste, hvor du kan få et nøjere indblik i, hvad Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan betyde for din virksomhed.

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen