Gå til indhold

Aftalen mellem EU og Storbritannien

EU's og Storbritanniens forhandlere blev den 24. december 2020 enige om en samlet aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien - Handels- og Samarbejdsaftalen. 
""

Den samlede aftale består af forskellige dele. Først og fremmest indeholder den en bred aftale om økonomisk samarbejde. Det gælder blandt andet handel med varer og tjenesteydelser, fair konkurrencevilkår og bæredygtighed, investeringsbeskyttelse, digital handel, kapitalbevægelser, intellektuelle ejendomsrettigheder, offentlige indkøb, mobilitet af personer, transport, energisamarbejde samt en fiskeriaftale.

Herudover indeholder aftalen et afsnit om ambitiøst samarbejde om intern sikkerhed. Den sikrer blandt andet, at Storbritannien fortsat vil være tilknyttet Europol og Eurojust. Den lægger også op til samarbejde ift. blandt andet hvidvask, udleveringer og retsforfølgelse.

Aftalen indeholder også et afsnit om britisk adgang til EU-programmer som bl.a. forskningsprogrammet Horizon Europe.

Endelig indeholder aftalen en struktur for implementering og håndhævelse af aftalen.

Ved siden af aftalen har parterne indgået en separat aftale om nukleart samarbejde under EURATOM.

Nedenfor kan du læse kort information om de forskellige dele af aftalen. Du kan læse mere uddybende om aftalen hos Europa-Kommissionen, hvor du også kan finde selve aftaleteksten.