Spring til indhold

Det fremtidige forhold

Det er forventningen, at det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU skal reguleres i en ny aftale. Aftalen skal bl.a. regulere handlen og det økonomiske samarbejde, når Storbritannien ikke længere er en del af EU og det indre marked. Endvidere er det ambitionen for begge parter at etablere et tæt udenrigspolitisk partnerskab. Forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien kan som udgangspunkt først finde sted, når Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Der findes forskellige modeller for økonomisk tilknytning til EU: fra EØS-landenes (eks. Norge) deltagelse i det indre marked over toldunion til mere klassiske frihandelsaftaler, som EU fx. har forhandlet med Japan og Canada. Fælles for modellerne er, at jo dybere en adgang til EU’s indre marked et partnerland har, jo flere af EU’s regler skal partnerlandet efterleve. Dvs. at der skal være en balance mellem rettigheder og pligter.

Den politiske erklæring, der er vedlagt udtrædelsesaftalen, udstikker rammerne for de kommende forhandlinger om det fremtidige forhold. Der lægges op til et tæt økonomisk partnerskab med en omfattende og ambitiøs frihandelsaftale, der sikrer lige konkurrencevilkår for danske og europæiske virksomheder, samt en fiskeriaftale. Endvidere lægges der op til et tæt partnerskab inden for det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område samt et tæt politi- og strafferetligt samarbejde.

EU-medlemslandene vil efter Storbritanniens udtræden give EU-Kommissionen mandat til at forhandle med Storbritannien på vegne af EU.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen