Gå til indhold

Hvordan har Danmark forberedt sig på Brexit?

""

Fra dansk side har man i regi af den tværministerielle Brexit Task Force undervejs forberedt sig på alle mulige udfald af forhandlingerne – også et ’no deal’-scenarie. Med først Udtrædelsesaftalen og siden hen aftalen om det fremtidige forhold blev ’no deal’-scenariet afværget.

Der er på tværs af ministerierne arbejdet med at afdække konsekvenserne for borgere og virksomheder efter Brexit uanset udfaldet af forhandlingerne.

De danske myndigheder har gjort sig klar til at håndtere overgangen til at handle og samarbejde med Storbritannien som et ikke-EU-land. Det omfatter bl.a. grænsekontrollen, de nye rammevilkår for erhvervslivet og ændringer i borgernes rettigheder. Men de enkelte virksomheders forberedelser har været lige så vigtige. Der vil være konsekvenser af Brexit, man ikke kan afbøde fra de danske myndigheders side, uanset forberedelserne. For eksempel kan de danske myndigheder ikke sikre, at de britiske myndigheder er klar til at håndtere toldkontrol på den britiske side, selvom de danske toldmyndigheder står klar til at løfte deres del af opgaven.


Eksempler på myndighedernes forberedelser for at håndtere handelsmæssige konsekvenser

 • Toldstyrelsen har ansat knap 50 nye toldere og sagsbehandlere til toldkontrol og f.eks. sagsbehandling af virksomheders import- og eksportangivelser.
 • Fødevarestyrelsen har igangsat ansættelse af op til 17 nye medarbejdere, der skal sikre kapacitet til f.eks. håndtering af eksportcertifikater.
 • Erhvervsministeriet og andre relevante myndigheder står klar til at vejlede virksomheder, der eksporterer varer til Storbritannien, og til at behandle og udstede nye eksporttilladelser, certificeringer, godkendelser, markedsføringstilladelser m.v.
 • Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en analyse om mulighederne for alternative markeder for fødevarer som følge af Brexit.
 • Transportministeriet har sikret information til lufthavne om nye krav til sikkerhedsscreening af passagerer, baggage og cargo, der ankommer fra Storbritannien.
 • Sundhedsministeriet sikrer bl.a. mulig dispensation for medicinsk udstyr, såfremt det bliver nødvendigt, og at et evt. større antal sager vedr. kontrol og godkendelse af lægemidler, kliniske forsøg, lægemiddelvirksomheder og udstedelse af udleveringstilladelser behandles hurtigt.

Eksempler på regeringens informationsindsats ift. virksomheder og borgere

 • Udenrigsministeriet har oprettet en Brexit-hjemmeside (www.um.dk/brexit) med generel information om Brexit og links til mere konkret information om konsekvenser og løsninger for virksomheder og borgere på de relevante myndigheders hjemmesider.
 • Erhvervsministeriet har i samarbejde med relevante ministerier udarbejdet en Brexit-tjekliste (https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste), der kan hjælpe virksomheder med at få overblik over, hvad et 'no deal'-lignende klippekantscenarie kan betyde for dem. Tjeklisten hjælper virksomhederne med at udpege særlige ting, de skal være opmærksomme på, så de kan målrette deres egne forberedelser bedst muligt.
 • Skatteforvaltningen har oprettet en informationsside og en telefonisk hotline, hvor virksomheder kan få information om konsekvenserne på told-, moms- og afgiftsområdet.
 • Skatteforvaltningen har udsendt en digital folder til 30.000 danske virksomheder med information om, hvordan de kan forberede sig på et muligt no deal-scenarie.
 • Toldstyrelsen har sammen med øvrige relevante styrelser afholdt informationsmøder i Aalborg, Aarhus, Middelfart og København for 150 virksomheder, der ikke før har handlet uden for EU, om hvad det betyder at handle med Storbritannien som tredjeland. Toldstyrelsen udbyder desuden målrettede informationsmøder og webinarer til nyregistrerede importører og eksportører.
 • Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet informationsmateriale om regler for import til og eksport fra tredjelande, på Fødevarestyrelsens, Landbrugsstyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmesider.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet har oprettet en hjemmeside, så britiske borgere kan orientere sig om deres opholdsrettigheder i Danmark efter Brexit.