Gå til indhold

Nyttige kontaktinformationer

Nedenfor følger et overblik over relevante myndigheder, som virksomheder og borgere kan henvende sig til med Brexit-relaterede spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål om din situation

Udlændinge og Integrationsministeriet/Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Spørgsmål til britiske borgeres ret til ophold i Danmark
72142005
Åbningstider: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9:00-15:00 og fredag kl. 9:00-12:00.
61984000
Åbningstider: mandag og fredag kl. 9:30-12:30.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (inkl. Forbruger Europa)
Forbrugerrettigheder, konkurrenceret og offentlige udbud
41715122
Åbningstider: 28.-30. december kl. 9-16. 31. december – 3. januar kl. 10-14.

Fødevarestyrelsen
Fødevarer til eget brug, rejser med kæledyr mv.
72275626
Åbningstider i perioden 28. december til 8. januar: mandag-torsdag kl. 9-16, fredag 9-15

Landbrugsstyrelsen
Import af planter, ris, frø, korn og kartofler
33 95 80 00
Åbningstider: 28.-30. december kl. 9-16, 1.-4. januar kl. 10-14, 5.-8. januar kl. 9-16

Fiskeristyrelsen
Generelle henvendelser: 72185600 (åbent 10-14 i perioden 28. december til 8. januar)
Akutte henvendelser: 72185609 (døgnåbent)

Toldstyrelsen
72221212
Åbningstider i perioden 28. december – 3. januar kl. 9-16

Skattestyrelsen
Moms og afgifter
72221818 (hovednummer)
72222867 (moms)
72380440 (momsrefusion)
72222810 (punktafgifter)
Åbningstider: 28.-31. december kl. kl. 9-14, mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16

Hvis du har spørgsmål om din virksomhed

Erhvervsstyrelsen
Tjenesteydelser, udveksling af ikke-personfølsomme data, dual-use produkter, forsvarsindustri, selskabsret, revision, regnskab, Co2-kvoter, Brexit-rådgivning og Brexit-tjeklisten
72200030
Åbningstider: 28.-31. december kl. 9-13, 1.-7. januar kl. 9-16, 8. januar kl. 9-15

Finanstilsynet
Banker, forsikring, pension, betalingstjenester, kapitalmarkeder, investeringsselskaber
33558282
Åbent 4.-8. januar kl. 9-16

Patent- og Varemærkestyrelsen
Intellektuelle rettigheder
43508301
Åbningstider i perioden 28. december til 8. januar: kl. 9-15

Sikkerhedsstyrelsen
28. december – 30. december kl. 9-16: 33732000
31. december - 1. januar kl. 9-12: 25431640
2. og 3. januar: Lukket
Fra 4. januar kl. 8-14: 33732000

Søfartsstyrelsen
72196000
Åbningstider i perioden 28. december til 8. januar: kl. 9-16, 1. januar kl. 9-15

Fødevarestyrelsen
Fødevarer, foder og levende dyr
72275626
Åbningstider i perioden 28. december til 8. januar: mandag-torsdag kl. 9-16, fredag 9-15

Landbrugsstyrelsen
Import af planter, ris, frø, korn og kartofler
33 95 80 00
Åbningstider: 28.-30. december kl. 9-16, 1.-4. januar kl. 10-14, 5.-8. januar kl. 9-16

Fiskeristyrelsen
Generelle henvendelser: 72185600 (åbent 10-14 i perioden 28. december til 8. januar)
Akutte henvendelser: 72185609 (døgnåbent)

Toldstyrelsen
72221212
Åbningstider i perioden 28. december – 3. januar: kl. 9-16

Skattestyrelsen
Moms og afgifter
72221818 (hovednummer)
72222867 (moms)
72380440 (momsrefusion)
72222810 (punktafgifter)
Åbningstider: 28.-31. december kl. kl. 9-14, mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/SIRI/Brexit
+45 72 14 20 05

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet
www.uim.dk/brexit/dansk-statsborgerskab-indfodsret 
[email protected]
+45 61 98 40 00 

Spørgsmål vedrørende retten til sociale serviceydelser
Social- og Ældreministeriet
www.sm.dk
[email protected] 
+45 72 28 24 00

Spørgsmål vedrørende retten til sundhedsydelser
Sundhedsministeriet
www.sum.dk
[email protected]
+45 72 26 90 00

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger
Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk 
[email protected] 
+45 33 92 97 00

Spørgsmål vedr. grundskole, ungdomsuddannelser, adgang til modermålsundervisning og dagtilbud

Børne- og Undervisningsministeriet 
www.uvm.dk/brexit
[email protected] 
+45 33 92 50 00

Spørgsmål vedrørende forbrugerforhold
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/brexit/brexit
[email protected]
+45 41 71 50 00


Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som dansk statsborger i Storbritannien

Spørgsmål vedrørende retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud og boligstøtte

Din kommune
Sygdom, kontantydelser

Din a-kasse
Efterløn, dagpenge

Udbetaling Danmark               
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Pensioner: +45 70 12 80 61
Familieydelser: +45 70 12 80 62
Boligstøtte: +45 70 12 80 63
Barselsdagpenge: +45 70 12 80 64

Spørgsmål om ret til ophold 
United Kingdom Home Office 
Marsham Street 
London SW1P 4DF 
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold 
Danmarks Ambassade, Storbritannien 
55 Sloane Street 
London SW1X 9SR 
www.storbritannien.um.dk 
[email protected]

Spørgsmål til retten til kontantydelser
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
www.star.dk 
[email protected]
+45 72 21 74 00

Spørgsmål angående eksport af tabt arbejdsfortjeneste og pleje af en døende efter serviceloven
Social- og Ældreministeriet
www.sm.dk
[email protected]
+45 72 28 24 00

Spørgsmål om uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk
[email protected] 
+45 33 92 33 92

Spørgsmål om børne- og ungeydelse
Skatteministeriet 
www.skm.dk
[email protected]
+45 33 92 33 92


Nyttige hjemmesider

Virksomhedsguiden
Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
Kommissionen