Spring til indhold

EU's humanitære og udviklingspolitik

EU har igennem sin position og instrumenter en enestående mulighed for at bekæmpe fattigdom og nød på globalt plan.

EU er verdens største udviklings- og humanitære bistandsdonor. Lissabon-traktaten styrker EUs kapacitet gennem oprettelsen af stillingen som høj repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik (udenrigsrepræsentanten) og af den Fælles Udenrigstjeneste (FUTen).

Til dagligt varetages EUs udviklings- og humanitære arbejde af Kommissionens generaldirektorat for humanitær bistand, DG ECHO og for udvikling og samarbejde, EuropeAid, samt af den Fælles Udenrigstjeneste.

EUs udenrigspolitiske værktøjskasse spænder over udvikling, humanitær bistand, krisestyring, diplomati og handel, og giver en unik mulighed for at bidrage til bekæmpelsen af den globale fattigdom, sikre en stabil og bæredygtig udvikling og yde bistand, hjælp og beskyttelse til befolkninger i tredjelande og opfyldelsen af de humanitære behov, der opstår i forskellige situationer.

EU og medlemslandene er sammen verdens største udviklingspolitiske aktør. Udenrigsministeriet arbejder derfor for, at EU-samarbejdet på udviklingsområdet skal være en integreret del af det danske udviklingssamarbejde, og at EU skal anvendes som en platform for at fremme danske mærkesager og værdier på udviklingsområdet.

Danmark arbejder desuden for at styrke EUs rolle og kapacitet som udviklings- og humanitær aktør. Dette skal ske gennem en øget koordination medlemslandene imellem og med EU’s institutioner, og ved at sikre at EUs politik, instrumenter og indsatser trækker i samme retning.

Kontakt

Udviklingspolitik og globalt samarbejde

 

E-mail:  ugs@um.dk

Tlf.: 30920909

 

Humanitær indsats, civilsamfund og personelbistand

 

E-mail: hcp@um.dk
Tlf.: 30921430