Gå til indhold

Ansvarlige myndigheder

Generelle spørgsmål

 

Udenrigsministeriet 

Juridisk Tjeneste

Asiatisk Plads 2

1448 København K

+ 45 33 92 00 00

[email protected]

 

Indrejserestriktioner

 

Hjemrejsestyrelsen

Birkerød Kongevej 2

3460 Birkerød

+ 45 30 65 78 00

[email protected]

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10,

1216 København K 

+45 61 98 40 00

[email protected]

 

Udlændingestyrelsen

Farimagsgade 51A

4700 Næstved

+ 45 35 36 66 00

[email protected]

 

 

Indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer

 

Erhvervsstyrelsen

https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/sanktioner
 Langelinie Alle 17
 2100 København Ø

+45 35 29 10 00

[email protected]

 

 

Registrering og afregistrering af fartøjer og øvrige restriktioner på det maritime område

 

Søfartsstyrelsen

Caspar Brands Plads 9

4220 Korsør

+ 45 72 19 60 00

[email protected]

 

 

Sanktioner på finansielle tjenesteydelser, investeringer, kreditgivning, långivning, statsobligationer og forsikringer

 

Finanstilsynet

Strandgade 29

1401 København K

+ 45 33 55 82 82

[email protected]

 

 

Våbenembargo samt sanktioner på militært udstyr til intern undertrykkelse

 

Justitsministeriet

Sikkerhedskontor II

Slotsholmsgade 10

1216 København K

+ 45 72 26 84 00

[email protected]k

 

 

Sanktioner på studie- og forskningsvirksomhed

 

Uddannelses- og forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

+ 45 33 92 97 00

[email protected]

 

 

Sanktioner på luftfartsfaciliteter, herunder sikkerhed og afvikling af luftarter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

+ 45 72 21 88 00

[email protected]

 

 

Import-, eksport- og transportforbud af bl.a. guld, ædelmetaller, diamanter, råolie, petrokemiske produkter, tømmer og ædle træsorter, luksusvarer og overvågningsudstyr

 

 

Toldstyrelsen

Slet Parkvej 1

8310 Tranbjerg J

+ 45 72 22 12 12

[email protected]

 

 

Sanktioner i forbindelse med arbejdsmæssige forhold

 

Beskæftigelsesministeriet

Center for jura, arbejdsret og internationale forhold

Ved Stranden 8

1061 København K

+ 45 72 20 50 00

[email protected]

 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Carl Jacobsens Vej 39

2500 Valby

Telefon: + 45 72 14 20 01

 

 

Strafferetlig efterforskning og retsforfølgning

 

Politiets Efterretningstjeneste

Klausdalsbrovej 1

2860 Søborg

Telefon: + 45 45 15 90 07

[email protected]

 

National Enhed for Særlig Kriminalitet

Kampmannsgade 1

1604 København V

Telefon: + 45 72 68 90 00

[email protected]

 

 

Visse specifikke landesanktioner

 

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen
 Langelinie Allé 17
 2100 København Ø
 + 45 35 29 10 00

[email protected]

er endvidere ansvarlig for følgende specifikke landesanktioner:

Iran:

  • Eksport af grafit, råmetaller eller halvfabrikata
  • Eksport af Enterprise Ressource Planning software

 

Syrien:

  • Eksport af nøgleudstyr og -teknologi til olie- og gassektoren
  • Eksport af udstyr eller teknologi til brug for nye kraftværker til el-produktion
  • Eksport af jetbrændstof og flybrændstofadditiver

 

Rusland:

  • Eksport af produkter til olieindustrien

 

Nordkorea:

  • Eksport af flybrændstof