Gå til indhold

Danmark i Japan

Siden 1867 har Danmark haft diplomatiske forbindelser med Japan. Danmark og Japan deler mange fælles værdier og interesser, og Japan er en vigtig partner for Danmark både politisk og økonomisk.

Samarbejdet mellem Danmark og Japan styrkedes yderligere i 2014, da de to lande indgik et strategisk partnerskab. Det Strategiske Partnerskab har primært fokus på vækst og innovation, og er med til at styrke Danmarks politiske og kommercielle forhold til Japan, samt skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Partnerskabet omhandler primært fire kerneområder: Landbrug og fødevarer, grøn teknologi, videnskab og innovation samt maritim transport. Partnerskabet støtter op omkring tættere samarbejde mellem japanske og danske myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner, og giver dem mulighed for at udveksle teknologisk knowhow, erfaring og udvikling. Eksempelvis har Det Strategiske Partnerskab gjort det muligt for Danmark og Japan at udveksle viden, erfaringer og idéer inden for blandt andet velfærdsteknologi og life science og har banet vej for en mere specifik aftale landene imellem på sundhedsområdet.

Den japanske økonomis størrelse og vækstpotentiale gør det japanske marked yderst interessant for danske virksomheder, hvilket betyder, at handel er en vigtig del af Danmarks relation til Japan. Det Strategiske Partnerskab, samt frihandelsaftalen mellem Japan og EU, der trådte i kraft i 2019 giver mulighed for at styrke den bilaterale handel ved at etablere aftaler mellem danske og japanske firmaer, nedbringe handelsbarrierer samt håndtere handelsrelaterede spørgsmål om miljø, sociale standarder og bæredygtig udvikling. Japan er særlig vigtig i eksporten af designprodukter, hvor landet er et af Danmarks største afsætningsmarkeder.

Sikkerhedspolitisk ønsker Danmark at styrke dialogen med Japan med henblik på at understøtte stabilitet i regionen og bevare et regelbaseret multilateralt system. Dette vil bl.a. være baseret på fælles demokratiske værdier og omhandle konflikten på den koreanske halvø, effektiv multilateralisme herunder grænseoverskridende kriminalitet, pirateri og maritim overvågning samt fredsbevarende operationer og humanitære indsatser.

Læs mere om Danmarks indsats i Japan på den danske ambassades hjemmeside.

KONTAKT

Kontoret for Asien, Latinamerika og Oceanien, ALO
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

Email: [email protected]
Tlf.: +45 33 92 09 53
Fax: +45 33 92 07 48