Spring til indhold

Ét blandt flere beredskaber

Danmark har mulighed for at sende civile ud til hurtig og effektiv opgavevaretagelse overalt i verden på flere forskellige måder. Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) er blot én af disse kanaler.

Beredskabsstyrelsen

Ved akutte, ofte korte indsatser kan Beredskabsstyrelsen trække på fastansat personale og frivillige fra sine fem centre i Danmark. Til længerevarende indsatser har Beredskabsstyrelsen en international beredskabspulje med erfarne beredskabsofficerer, reserveofficerer, hjemsendte værnepligtige og frivillige fra redningsberedskabet.

Folk fra puljen kan også - i længere eller kortere perioder - udlånes til private nødhjælpsorganisationer, internationale organisationer som FN og til EU. På den måde står mandskab og ressourcer fra hele det danske redningsberedskab i princippet til rådighed for internationale opgaver.

Rigspolitiet

Også politiet har en international beredskabspulje af politifolk, der er parate til at blive udsendt til internationale opgaver. FSB og Rigspolitiet sender ofte folk til de samme missioner, og der er derfor et naturligt og tæt samarbejde mellem de udsendte danskere og mellem Udenrigsministeriet og Rigspolitiet.

Humanitært Beredskab

Freds- og stabiliseringsberedskabet hed tidligere Danmarks Internationale Humanitære Beredskab. Siden 2012 har den humanitære nødhjælp dog været adskilt både i handling og ord fra de freds- og stabiliseringsopgaver FSB varetager.

Danmark har dog stadig et stærkt og effektivt beredskab, der står klar når nøden er størst. Nødhjælpspuljer og beredskabspuljer er slået sammen, hvilket giver den nødvendige smidighed i forbindelse med udsendelse i katastrofe- og krisesituationer. Det humanitære beredskab i Danmark udgøres i dag primært af beredskabslisterne hos tre store, danske nødhjælpsorganisationer.

De tre danske nødhjælpsorganisationers beredskabslister finansieres af Udenrigsministeriet og mønstrer til sammen over 1000 danskere med forskellig ekspertise. De kan med kort varsel sendes ud for at stå til rådighed under katastrofeindsatser, men de fleste indgår også i den efterfølgende genopbygning, og udsendelserne kan vare fra et par uger og op til et år med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde.

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646

FSB-enheden i NIRAS A/S

E-mail: fsb-niras@niras.dk 
Tlf: (+45) 24690632
Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
Tlf: (+45) 60114260