Spring til indhold

Optagelse i FSB

Der er midlertidigt lukket for optag til FSB-databasen. Dette skyldes, at FSB pt. har de fornødne eksperter.

Som FSB’er forventes du at varetage komplicerede opgaver under vanskelige arbejdsvilkår over hele verden. Derfor lægger Udenrigsministeriet vægt på, at de personer, der optages i FSB, lever op til de høje krav om personlige og faglige kompetencer, der stilles fra blandt andre EU, FN og OSCE.

Krav til optagelse

Optagelse sker på basis af en ansøgning og en samtale. For at komme i betragtning, skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have en solid faglig baggrund
 • Beherske engelsk og gerne et andet fremmedsprog op arbejdsniveau både mundtligt og skriftligt
 • Udvise engagement, kulturel forståelse og have gode kommunikations- og samarbejdsevner  
 • Kunne arbejde under pres i uvante og krævende omgivelser
 • Være indstillet på at blive udsendt med kort varsel
 • Have almindeligt kørekort (kategori B) 

FSB søger især personer, der har:

 • Erfaring fra arbejde i konflikt- eller postkonfliktområder eller valgmissioner med relevant træning i valgobservation
 • Solide sprogkundskaber og enten fransk, portugisisk, russisk eller arabisk på arbejdsniveau
 • Erfaring med stabilisering, krisestyring og kapacitetsopbygning
 • Faglig baggrund fra rets- og sikkerhedssektoren, politisk og strategisk rådgivning og missionsadministration
 • Erfaring med projektstyring: planlægning, implementering og evaluering

 

Ansøgning om optagelse

På følgende hjemmeside kan du finde mere information om optagelse i FSB.

Optagelse i FSB beror på en vurdering af ansøgerens profil og kvalifikationer sammenholdt med den til enhver tid eksisterende efterspørgsel efter eksperter.

Udsendelser gennem FSB sker til ”non-family stations”, hvilket betyder, at du som udsendt under FSB, ikke kan tage familien med under udsendelsen.

Ansøg her! 

Midlertidigt lukket for optag

Alle personlige data behandles fortroligt og er underlagt persondatalovens bestemmelser.

Krav inden udsendelse 

Når du er optaget i FSB, er der yderligere en række krav, du skal opfylde, før du kan endeligt optages og udsendes, herunder:

 • Sikkerhedsgodkendelse (EU secret)
 • Gennemførelse af et e-learning kursus i personlig sikkerhed
 • Gennemførelse af Conduct After Capture (CAC)
 • Gennemførelse af sikkerhedskurset ”Hostile Environment Awareness Training” (HEAT)
 • Dokumentation for at have gennemført en helbredsundersøgelse indenfor det seneste år
 •     

Regler og vejledning for udsendte

Der er lavet ganske detaljerede regler for FSB-udsendtes vilkår, der dækker alt fra honorarer, godtgørelse, sundhedstjek, sikkerhedsgodkendelse, forsikring til vejledning om adfærdsnormer.

Som optaget i FSB forventes man at være bekendt med det til enhver tid gældende reglementet, der løbende opdateres samt med de gældende forsikringspolicer. Se nærmere herom på siden 'For FSB'ere' i venstre margin.

   

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646

FSB-enheden i NIRAS A/S

E-mail: fsb-niras@niras.dk
Tlf: (+45) 24690632
Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
Tlf: (+45) 60114260