Gå til indhold

For FSB'ere

Som FSB'er er du fundet egnet til at varetage nogle af de mange vigtige og forskellige opgaver, som Danmark bidrager til at løse rundt om i verden. At være FSB'er er en identitet og et ansvar. Denne side henvender sig hovedsageligt til nye kandidater og til Danmarks flere end 500 FSB'ere. Her er det muligt at læse nærmere om kurser, reglement, forsikring, løn og kontaktoplysninger.

Hold dine data ajour

Relevante og opdaterede data om dine kvalifikationer er helt afgørende for, at FSB kan fungere. De er grundlaget for at udvælge og indstille dig som kandidat til en konkret mission og afgørende for at finde den rette kvinde eller mand til jobbet.

Informationerne om alle FSB’ere er samlet i en database, som administreres af NIRAS A/S. Det er FSB’eres eget ansvar løbende at opdatere dine personlige oplysninger. Udsendelser sker ofte med kort varsel. Derfor er det vigtigt, at adresse, telefonnummer, e-mailadresse - og ikke mindst dine kvalifikationer - hele tiden er ajourført. Du kan tilgå databasen her.

Det er kun de ansatte i FSB-enheden i Udenrigsministeriet og NIRAS A/S, der har adgang til hele databasen, men hver enkelt FSB’er får et password, som giver adgang til den enkeltes personlige profil i databasen. De oplysninger, der indføres i databasen, bliver sendt via en sikker forbindelse på internettet, og alle personlige data behandles fortroligt og er underlagt persondatalovens bestemmelser.

Goalkeeper

Goalkeeper er en webbaseret platform, der understøtter rekrutteringen fra medlemslandene til EU’s CSDP Missioner via hovedkvarteret i CPCC, Bruxelles. Kandidater, der ønsker at ansøge om en stilling i disse missioner gennem FSB, skal lade sig registrere i og sende deres ansøgninger til Goalkeeper. Når man er registreret, vil man modtage information om jobopslag.

Nærmere om registrering findes i nedenstående ”Reglement og vejledning for FSB-udsendte” side 4.

Reglement og vejledning

Der er detaljerede regler for FSB-udsendtes vilkår. De omhandler blandt andet honorarer, godtgørelser, helbredsundersøgelse, sikkerhedsgodkendelse, forsikring og vejledning om forventede adfærdsnormer ved udsendelse fra Udenrigsministeriet.

Som FSB’er skal man være bekendt med det til enhver tid gældende reglementet og med de gældende forsikringspolicer. Se nærmere om dette i Reglement og vejledning for FSB-udsendte.

Forsikring

Som udsendt gennem FSB er du dækket af en forsikringsaftale med Europæiske Rejseforsikring A/S (ERV).

Du kan læse mere på følgende links:

Lønsystemet for FSB-udsendte

Lønnen fastsættes i henhold til det job, der skal varetages af den udsendte. Alle jobfunktioner indplaceres efter en konkret vurdering på et opgave- og lønniveau.

I tillæg til basislønnen kan der ydes ulempetillæg, risikoområdetillæg samt særlige indsatstillæg. Om kriterierne herfor samt lønsatserne for udsendte gennem FSB henvises til ”Reglement og vejledning for FSB-udsendte”.

Mød andre FSB’ere

Som ny FSB’er bliver du inviteret til et introduktionskursus, hvor du har mulighed for at møde andre nye FSB’ere.

Du kan også møde FSB’ere ved at blive medlem af den private forening FSB-foreningen, som kan kontaktes på foreningens hjemmeside.

Udenrigsministeriet og NIRAS A/S er ikke affilieret med foreningen.

Foto: Søren Hvalkof

Kontakt

Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33920000

 

FSB-enheden i NIRAS A/S

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 24690632
Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
Tlf: (+45) 60114260