Gå til indhold

Fremme af fred, sikkerhed og beskyttelse

Konflikter og skrøbelighed underminerer udvikling og fattigdomsbekæmpelse, bidrager til humanitære kriser og giver grobund for ustabilitet med tilhørende flygtningestrømme, organiseret kriminalitet og voldelig ekstremisme. Danmark arbejder derfor aktivt i skrøbelige og konfliktramte lande og regioner, som Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina, Somalia, Syrien og nabolande, Sahel og Afrikas Horn. Danmarks engagementer har fokus på udvikling, stabilisering, freds- og statsopbygning samt konfliktforebyggelse og -håndtering gennem samtænkning af diplomati, udviklingsbistand og sikkerhedsindsatser.

Danmarks engagement i skrøbelige stater

Skrøbelige og konfliktramte lande udgør en af de største udfordringer for lokal udvikling såvel som global sikkerhed. Nogle staters institutioner er brudt sammen og mangler kapacitet til at beskytte deres befolkninger. Andre er ude af stand til at udøve myndighed over for grupper, der udfordrer deres autoritet eller truer international sikkerhed.

Danmark har med en aktiv udenrigspolitik og et stærkt engagement i skrøbelige stater påtaget sig et væsentligt ansvar for at bidrage til global udvikling og sikkerhed – både alene og i partnerskab med andre lande og internationale organisationer.

Det danske engagement i skrøbelige stater omfatter bl.a.:

 

Kontakt

Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS)

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: mns@um.dk
Tlf: (+45) 33920000