Gå til indhold

Danske bidrag til pirateribekæmpelse i Guineabugten

Den maritime sikkerhedssituation i Guineabugten er markant forværret i de seneste år og har haft væsentlig negativ betydning for den internationale skibsfart i området. Over vinteren 2020-2021 blev tre danskopererede skibe udsat for pirateriangreb. Som verdens 6. største søfartsnation er retten til fri sejlads af afgørende betydning for Danmark.

Folketinget vedtog den 25. maj 2021 med folketingsbeslutning B 295, at danske militære bidrag på op til ca. 195 personer kan indsættes til pirateribekæmpelse i og omkring Guineabugten. Bidragene vil bestå af et fregatbidrag med tilhørende Seahawk-helikopter og en maritim indsatsstyrke, stabs- eller forbindelsesofficerer samt indsættelse af den danske cyberkapacitet. Fregatbidraget indsættes fra omkring november 2021 og ca. 5 måneder frem.

Gennem øget tilstedeværelse og overvågning er det hensigten, at indsatsen skal mindske risikoen for flere pirateriangreb. Samtidig har de danske stabiliseringsindsatser fokus på langsigtede engagementer, som vil bidrage til at kyststaterne i Guineabugten i højere grad selv bliver i stand til at varetage den maritime sikkerhed i regionen. Indsatsen i Guineabugten understøttes desuden af en dansk ambassadør som særlig repræsentant for maritim sikkerhed. Den særlige repræsentant skal styrke og koordinere Danmarks internationale arbejde med maritim sikkerhed, blandt andet ved at styrke dialogen med den nationale og internationale rederibranche, EU, regionale og internationale organisationer, samt kyststaterne i området.