Gå til indhold

Danske bidrag til Task Force Takuba i Sahelregionen

Sikkerhedssituationen i Sahelregionen er siden 2012 blevet kraftigt forværret. Regionen er præget af voldelige konflikter og udbredt tilstedeværelse af militante islamistiske grupper med forbindelser til bl.a. terrorgrupperne Islamisk Stat og Al-Qaeda. De lokale forsvars- og sikkerhedsstyrker har tabt kontrol med store områder, og der er risiko for, at terrorgrupperne spreder sig til flere lande i Vestafrika. Såfremt terrorgrupperne får tilkæmpet sig større frirum i regionen, vil det også kunne øge terrortruslen mod Europa.

Folketinget vedtog den 25. maj 2021 med folketingsbeslutning B 297, at danske militære bidrag på op til ca. 105 personer kan indsættes til støtte for den franskledede antiterror-operation Barkhane, herunder Task Force Takuba. Konkret drejer det sig om et specialoperationsstyrkebidrag, et kirurghold, stabspersonel, et nationalt logistisk støtteelement samt indsættelse af den danske cyberkapacitet. Specialoperationsstyrkebidraget vil bestå af op til ca. 60 personer (specialoperationsstyrker og støttefunktioner), der udsendes i ca. 12 måneder fra omkring januar 2022.

De danske militære bidrag har til formål at bekæmpe terrorisme og bidrage til stabilitet i Sahelregionen, herunder ved at sætte de maliske styrker i stand til selv at håndtere truslen fra terrorgrupperne i området. Opgaven for specialoperationsstyrkebidraget vil i rammen af Task Force Takuba være at rådgive, støtte og ledsage maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker. Bidraget vil i rammen af Task Force Takuba undtagelsesvist kunne gennemføre selvstændige indsættelser for derved indirekte at understøtte de maliske styrkers indsats. Bidragets samlede opgaveløsning vil kunne omfatte kamphandlinger, herunder offensive indsættelser. Kirurgholdets opgave vil være at støtte med udvidet traume- og lægehjælp til sårede og tilskadekomne. Endvidere udsendes stabspersonel til hovedkvarteret med henblik på at understøtte stabsarbejde inden for operationer, efterretninger mv. Endelig vil den danske cyberkapacitet kunne blive indsat til imødegåelse af terrorgruppernes evne til at forberede, understøtte og gennemføre terroroperationer.