Spring til indhold

Den Globale Varehandel Maj 2019

30.07.2019  10:16
Global varehandel steg 0,3 pct. i maj 2019. Årsstigningstakten faldt til 1,7 pct.

I faste priser steg den globale varehandel 0,3 pct. i maj i forhold til april, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor . Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 1,7 pct. hvilket er markant lavere end gennemsnitsvæksten for 2001-2018, som var 3,6 pct. målt i faste priser.

Den aftagende vækst i verdenshandelen i maj skyldes især et fald i kinesisk import på 11 pct. i april og et fald på 5 pct. de seneste seks måneder i forhold til seks måneder forud. Amerikansk import og eksport steg pænt i maj, men har været nogenlunde uændret på seks måneders basis, ligesom udenrigshandelen for Eurozonen har stagneret i denne seks månedersperiode. På årsbasis har alle regioner dog haft vækst, bortset fra Japan, hvis eksport de seneste 12 måneder har været 0,8 pct. lavere end 12 måneder forud.

Dokumentet kan downloades her: PDF og Word.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk