Spring til indhold

Enighed i Genève om en ny aftale mellem omkring 50 WTO-medlemmer

24.07.2015  19:42
Enighed i Genève om en ny aftale mellem omkring 50 WTO-medlemmer, som udvider anvendelsesområdet for aftalen om frihandel med informationsteknologiprodukter (ITA).
I dag annoncerede WTO’s generaldirektør Roberto Azevêdo, at der er opnået enighed mellem en række lande om at tilføje et større antal IT-produkter til listen over produkter, som er omfattet af den plurilaterale aftale i WTO om frihandel med IT-produkter. Aftalen vil blive den første væsentlige toldnedsættelsesaftale siden selve ITA blev indgået i 1997. Aftalen er dog først helt på plads efter tekniske drøftelser mellem parterne til efteråret, men det er håbet og forventningen, at de vil være afsluttet i 2015, så aftalen kan iværksættes fra 2016. Aftalen omfatter en produktliste med i alt 201 nye produkter og en erklæring, der fastlægger de nærmere rammer for afskaffelsen af told på de omfattede produkter (bl.a. nye halvlederprodukter, GPS-navigationsudstyr, medicinsk udstyr, herunder skanningsudstyr, videospil m.m.).

Aftalens økonomiske værdi taler sit eget sprog. Den eksisterende ITA, der trådte i kraft i 1997, dækker i 2015 handel for ca. 4.000 milliarder USD (en tredobling i forhold til i 1997) og mere end 97 procent af den globale handel på området. De 201 nye produkter omfatter handel på globalt plan for mere end skønnet 1.300 milliarder USD (et tal der ventes at stige betydeligt de kommende år, når tolden er nedsat).

Virksomheder i EU og Danmark vil kunne høste betydelige gevinster (i såvel import- og eksportsammenhæng). Da aftalen indgås på såkaldte Most Favoured Nation-vilkår, vil ikke bare ITA’ens aftaleparter, men også de ikke-deltagende WTO-lande, nyde godt af aftalen.

Det er håbet, at aftalen vil kunne skabe nyt momentum for WTO i forhold til den kommende ministerkonference i WTO i Nairobi i december 2015, hvor det er hensigten at forsøge at afslutte Doha-runden, ligesom den kan styrke mulighederne for at indgå en aftale om liberalisering af den internationale handel med miljø- og klimavenlige produkter – en aftale, som man fra dansk side har været aktivt medvirkende initiativtager til.

Se mere:
di.dk
ec.europa.eu