Gå til indhold

Palæstina

Rejsevejledning opdateret: 24.05.2023 Kl. 10:59

Gyldig: 04.06.2023

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet undtagen områderne i den orange og den røde bjælke nedenfor.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Regionerne Jenin og Nablus.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Gazastriben.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Palæstina hos det danske repræsentationskontor i Ramallahs hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Når du rejser til Vestbredden, inkl. Østjerusalem, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for demonstrationer, uroligheder og voldelige sammenstød mellem israelske bosættere, israelske sikkerhedsstyrker og palæstinensere samt risikoen for terror. 

Du bør altid holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Vær særligt opmærksom på steder, hvor israelske sikkerhedsstyrker patruljerer eller står vagt og på steder, hvor der er mange mennesker. Situationen kan hurtigt ændre sig og udvikle sig voldeligt.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til regionerne Jenin og Nablus pga. en forhøjet risiko for voldelige sammenstød mellem israelske sikkerhedsstyrker og palæstinensere. Der har i den senere tid været flere større israelske militæraktioner, og sikkerhedssituationen er meget anspændt og uforudsigelig. Sikkerhedsrisiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge regionerne.  

Vi fraråder alle rejser til Gazastriben pga. risikoen for pludselig voldelig eskalering af konflikten med gensidige raketangreb samt risikoen for terror. Hvis du vælger at rejse dertil, bør du på forhånd søge professionel rådgivning.

Læs mere under ”Andre sikkerhedsrisici”. 

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter, om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen.

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter, inden du rejser.

Risiko for terror

Vestbredden, inkl. Østjerusalem

Der er en middel risiko for terrorangreb. 

Der har senest i 2023 været angreb med bil (car ramming), knivangreb og angreb med skydevåben, men udenlandske turister har ikke hidtil været et direkte mål.

Angreb kan ske uden varsel og er ofte rettet mod israelske sikkerhedsstyrker, israelske bosættelser og religiøse samlingssteder. Du bør især være forsigtig i Østjerusalem, herunder i Den Gamle By, og ved israelske kontrolposter.

Angreb vil også kunne ske på steder, hvor der er mange mennesker, i offentlig transport, ved stoppesteder og stationer, på markeder, cafeer, barer og restauranter.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Gazastriben

Der er høj risiko for terrorangreb.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Palæstina er forholdsvis lav.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Vær særligt opmærksom på steder, hvor israelske sikkerhedsstyrker patruljerer eller står vagt og på steder, hvor der er mange mennesker. Situationen kan hurtigt ændre sig og udvikle sig voldeligt. 

Der er især risiko for voldelige sammenstød mellem palæstinensere og israelske sikkerhedsstyrker eller israelske bosættere i nærheden af israelske bosættelser samt ved israelske kontrolposter. 

Israelske bosættelser på Vestbredden, inkl. Østjerusalem, er ofte lukkede områder med ens huse, israelske flag, overvågningskameraer og sikkerhedsfolk. De findes oftest på bakketoppe. I bl.a. Hebrons gamle bydel og i Østjerusalem kan bosættelser også være huse og lejligheder.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via lokale nyhedsmedier, dit hotel og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger, fx i tilfælde af luftalarm.

Vestbredden

Du bør være ekstra forsigtig, når du rejser på Vestbredden pga. risikoen for demonstrationer, uroligheder og voldelige sammenstød mellem palæstinensere og israelske sikkerhedsstyrker. Sikkerhedssituationen er anspændt og uforudsigelig. Det gælder især i nærheden af flygtningelejre, israelske kontrolposter og israelske bosættelser. 

Vær også ekstra forsigtig, hvis du besøger Hebrons gamle bydel, Ibrahim moskéen og Patriarkgravene.

Situationen kan være særligt anspændt under jødiske og muslimske højtider, under sabbatten og efter fredagsbønnen.

Stenkast mod offentlig og privat transport kan ske.

Østjerusalem

Vær ekstra forsigtig, når du opholder dig i Østjerusalem, herunder nær israelske bosættelser i Den Gamle By, ved Damaskus-, Herodes- og Løveporten, Al Aqsa moskeen, ved Oliebjerget og i centrale bydele som fx Sheikh Jarrah og Silwan. Her kan stemningen være meget anspændt.

Det gælder især under jødiske og muslimske højtider, under sabbatten og efter fredagsbønnen.

Demonstrationer, uroligheder og voldelige sammenstød mellem palæstinensere og israelske sikkerhedsstyrker kan finde sted. 

Forlad altid stedet, hvis der er optakt til uro. Et tegn kan være, at butikkerne i Den Gamle By pludselig lukker.

Stenkast mod offentlig og privat transport kan ske.

Jenin og Nablus

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til regionerne Jenin og Nablus pga. en forhøjet risiko for voldelige sammenstød mellem israelske sikkerhedsstyrker og palæstinensere. Der har i den senere tid været flere større israelske militæraktioner, og sikkerhedssituationen er meget anspændt og uforudsigelig. Sikkerhedsrisiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge regionerne.  

Gazastriben

Vi fraråder alle rejser til Gazastriben pga. risikoen for raketangreb og terror. Det gælder også rejser via søvejen. Israelske sikkerhedsstyrker patruljerer og kontrollerer farvandet ud for Gaza.

Situationen er generelt meget ustabil og uforudsigelig. Raketangreb resulterer meget ofte i modangreb fra modparten.

Det Danske Repræsentationskontor i Ramallah har meget begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation i Gazastriben.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Palæstina. 

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anvisninger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken ofte er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt. Veje og biler på Vestbredden er ofte i dårlig stand. I vinterhalvåret lukkes nogle veje pga. regn- og snevejr.

Der kan ske stenkast mod biler, der kører gennem israelske bosættelser under sabbatten.

Ved kontrolposter bør du køre langsomt frem og følge myndighedernes anvisninger nøje.

Google Maps fungerer ikke altid på Vestbredden. Brug i stedet fx app’en maps.me, der fungerer offline. Vær opmærksom på, at navigationsapps kan lede dig gennem israelske bosættelser.

Hvis du lejer en bil i Israel, bør du undersøge, om bilforsikringen også gælder på Vestbredden. I Østjerusalem kan man som regel leje biler, der har gyldig bilforsikring på Vestbredden.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Palæstina, er du underlagt palæstinensisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Homoseksualitet er ikke forbudt på Vestbredden, men heller ikke altid socialt accepteret. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og overfald.

I Gazastriben er homoseksualitet forbudt og straffes hårdt. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Du bør generelt være opmærksom på din påklædning, fx bør dine arme og ben være tildækkede ved religiøse helligdomme. I moskeer skal kvinder bære tørklæde.

Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør, risikerer du at blive anholdt. Du bør spørge om lov, hvis du vil tage billeder af mennesker i muslimske og jødisk ortodokse områder.  

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-palæstinensisk eller dansk-israelsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for henholdsvis Palæstina og Israel, hvis Palæstina og Israel ikke går med til det.

Hvis du har dansk-palæstinensisk eller dansk-israelsk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Palæstina, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de palæstinensiske eller israelske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent.

Vær opmærksom på, at du vil blive betragtet som henholdsvis israeler eller palæstinenser af de israelske myndigheder. Det betyder, at du skal kunne fremvise et gyldigt israelsk eller palæstinensisk pas eller andet rejsedokument, når du rejser ind og ud af Israel eller Palæstina.

Ind- og udrejse af Palæstina kontrolleres langt de fleste steder af Israel. Det forekommer, at rejsende bliver nægtet indrejse.

Hvis du i dit pas har stempler fra lande, som ikke har diplomatisk forbindelse med Israel, kan det være vanskeligt at indrejse. 

Du kan også blive nægtet indrejse, hvis du fx støtter eller tidligere har støttet en boykot af Israel offentligt, eller hvis du støtter organisationer, der ønsker en boykot.

Der kan også være andre forhold i relation til de israelske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan være, at du har eller har haft kontakt til eller på anden måde kan sættes i forbindelse med personer eller grupper, som de israelske myndigheder anser for at være kriminelle. 

Danske statsborgere og personer med fast ophold i Danmark af palæstinensisk oprindelse, som er registreret hos de palæstinensiske myndigheder og har et palæstinensisk rejsedokument eller et palæstinensisk ID-nummer, får normalt ikke lov til at rejse ind og ud via Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv. Det gælder også, hvis man forsøger at rejse ind i Israel på et dansk pas eller rejsedokument. Du vil i stedet skulle rejse via Jordan.

Du bør altid kunne vise gyldigt billed-ID. Hav altid dit pas på dig og hav en kopi opbevaret et sikkert sted.

Ved indrejse til Israel får du et indrejsekort, som skal vises ved udrejse fra Israel. Det skal også vises sammen med dit pas ved kontrolposter. Du bør altid følge myndighedernes anvisninger, især når du passerer israelske kontrolposter.

Kontrolposter kan blive lukket med meget kort varsel. 

Personer, der har tilladelse fra de egyptiske myndigheder, kan i meget begrænset omfang passere grænseovergangen mellem Gaza og Egypten (Rafah).

Læs mere om pas- og visumregler.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at Det Danske Repræsentationskontor i Ramallah, Den Danske Ambassade i Tel Aviv eller det nærmeste danske konsulat (ved anholdelse af israelske myndigheder) bliver informeret straks.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Palæstina kan være af ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode hospitaler i Østjerusalem.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Vær opmærksom på, at telefoner med signal fra et israelsk telefonselskab (som fx Partner) vil blive stillet om til den israelske ambulancetjeneste. De rykker kun ud i Østjerusalem og ikke på Vestbredden.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Palæstina. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Palæstina er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til Det Danske Repræsentationskontor i Ramallah.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Palæstina under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Palæstinas Diplomatiske Mission i Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Palæstina er senest opdateret den 24. maj 2023 med ændringer i afsnittet "Særligt om indrejse og ophold". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.