Spring til indhold

Afrika

Danmarks udviklingsarbejde i Afrika er målrettet mod at reducere fattigdommen og skabe beskæftigelse til de kommende generationer af afrikanske unge, der skal ud på arbejdsmarkedet.

''

Skoleelever under et træ. Nursery School Rescue Foundation Centre, Kenya.      
Foto: Jørgen Schytte

Danmark har haft udviklingspolitisk samarbejde med afrikanske lande i over 50 år. Danmark er et af de fem lande i verden, der lever op til FN’s målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Udviklingsbistanden ydes både bilateralt og gennem multinationale institutioner som for eksempel EU og FN.

Danmarks udviklingspolitiske engagement er underlagt den overordnede strategi for Danmarks udviklingsarbejde. Læs strategien her

Samarbejdet med de afrikanske lande tager udgangspunkt i landespecifikke strategier, der alle kan findes her.

Derudover har Danmark et udviklingssamarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank. Strategi for dette samarbejde kan læses her.

Nøgletallene for Danmarks bilaterale bistand til Afrika kan findes her og Danidas årsberetninger kan læses her.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk