Gå til indhold

Strategiske Partnerskaber 2022-2025

Udenrigsministeriet har indgået nye 4-årige Strategiske Partnerskaber (2022-2025) med 18 danske civilsamfundsorganisationer.

Som led i udmøntningen af Danmarks den nye udviklingspolitiske strategi "Fælles om Verden", har Udenrigsministeriet indgået 4-årige Strategiske Partnerskaber (2022-2025) med 18 danske civilsamfundsorganisationer: ADRA, CARE Danmark, Caritas, Danmission, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, International Media Support, Mission Øst, MS ActionAid, Oxfam IBIS, PlanBørnefonden, Red Barnet, Sex & Samfund, SOS Børnebyerne, Verdens Skove, WWF samt et konsortium bestående af 3F, Dansk Industri og Ulandssekretariatet.

I overensstemmelse med ’Fælles om Verden’ afspejler de nye partnerskaber et fokus på at forebygge og bekæmpe fattigdom og ulighed, konflikt og fordrivelse, irregulær migration og skrøbelighed, på at gå forrest i kampen for klima, miljø og natur og med demokratiske værdier og menneskerettigheder som både fundament og mål i sig selv.

Med de nye partnerskaber har man sikret:

  • Øget fokus på indsatser i skrøbelige kontekster
  • Styrket grønt fokus på tværs af alle partnernes indsatser
  • Væsentlig bevægelse mod stærkere lokalt lederskab i Syd
  • Flere midler til Syd idet alle organisationer har forpligtiget sig til maksimalt at bruge 20% af deres bevilling på hovedkontorsniveau i Danmark
  • Én samlet bevilling, som kan anvendes til både udviklings- og humanitære indsatser
  • Stor fleksibilitet til at handle på nye eller akut forværrede kriser og behov, eller gribe muligheder og nye innovative måder at arbejde på.
  • Mulighed for at modtage additionelle midler indenfor rammerne af det strategiske partnerskab

 

Der er afsat 1,264 milliarder kroner om året til de Strategiske Partnerskaber og fordelingen af midler mellem civilsamfundsorganisationerne er sket på baggrund af en åben konkurrenceudsættelse

Baggrund om de Strategiske Partnerskaber

De strategiske partnere er udvalgt igennem en åben ansøgningsrunde i 2021 på baggrund af deres kapacitet og strategiske relevans i forhold til den udviklingspolitiske strategi, som blev vedtaget med bredt flertal i Folketinget i juni 2021. De strategiske partnerskaber med civilsamfundsorganisationer skal være med til at omsætte den udviklingspolitiske strategi til handling i nogle af verdens fattigste lande.

Organisationerne er alle blevet behandlet ud fra de samme kriterier og parametre i udvælgelsen af de nye strategiske partnerskaber. Hver enkel organisations ansøgning er blevet grundigt vurderet forud for bevillingernes fordeling. Som strategisk partner modtager man en fast årlig bevilling i de næste fire år og har forpligtet sig til at være med til at realisere den nye udviklingspolitiske strategi.

Ud af de 18 strategiske partnere var 16 organisationer også strategiske partnere i 2018-2021, mens der også er kommet to nye organisationer med. Den grønne organisation Verdens Skove og SOS Børnebyerne, der er kendt for sit arbejde med børnerettigheder.

Øvrig information:

Rammerne for de Strategiske Partnerskaber er beskrevet i Information Note og i de administrative guidelines.

De nye partnerskaberne blev offentliggjort i Pressemeddelelse fra udviklingsministeren.

De 1,264 milliarder til strategiske partnerskabsaftaler fordeles således:

Organisation

Årlig bevilling 2022-2025

Folkekirkens Nødhjælp

200.000.000 kr.

Dansk Flygtningehjælp

179.000.000 kr.

Dansk Røde Kors

154.000.000 kr.

MS Action Aid

129.000.000 kr.

Red Barnet

114.000.000 kr.

Oxfam IBIS

103.000.000 kr.

Arbejdsmarkedskonsortiet

74.000.000 kr.

CARE Danmark

55.000.000 kr.

Caritas Danmark

48.000.000 kr.

PlanBørnefonden

43.000.000 kr.

ADRA Danmark

38.000.000 kr.

Sex & Samfund

22.000.000 kr.

International Media Support

21.000.000 kr.

Mission Øst

21.000.000 kr.

WWF

17.000.000 kr.

Verdens Skove

16.000.000 kr.

Danmission

15.000.000 kr.

SOS Børnebyerne

15.000.000 kr.