Spring til indhold

Medicin på rejsen

Når du rejser til udlandet og har medicin med, kan du risikere, at myndighederne i udlandet gerne vil have en forklaring på, hvorfor du rejser med medicin. Medbringer du euforiserende stoffer bør du medbringe en Schengen-attest (pillepas) eller en medicinattest.

På hjemmesiden for Sundheds- og Ældreministeriet under overskriften ”Medicin med på rejse”, kan du bl.a. læse om, hvad du bør gøre, hvis du har behov for at medbringe medicin på en rejse til udlandet.

Af hjemmesiden for Sundheds- og Ældreministeriet fremgår det bl.a.:

”De enkelte lande fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Særligt medicin med euforiserende (narkotiske) stoffer er der opmærksomhed på pga. stoffernes misbrugspotentiale. Det betyder, at du ikke frit kan rejse med medicin med euforiserende stoffer."

Når du rejser til et andet land, har du selv ansvaret for på landets ambassade/repræsentation i Danmark at undersøge, hvilke regler der gælder for at medbringe medicin til eget brug til det pågældende land.

Hvis du er i behandling med medicin med euforiserende stoffer, bør du overveje at sikre dig bedst muligt, inden du medbringer medicinen på rejsen. Dette kan gøres ved en Schengen-attest (pillepas) eller anden dokumentation, som rejselandet oplyser. Læs mere om at rejse med medicin med euforiserende stoffer her.  

Schengen-attest (pillepas)

Klik her for en vejledning om udfyldelse af Schengen-attest (pillepas).

Faktuelle spørgsmål til Schengen-attesten (pillepas) rettes til det udstedende apotek ellers kontaktes The Danish Health Insurance (SOS International) på tlf. nr. +45 7010 7510.

Kontaktnummer på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er +45 7226 9000.

Medicinattest fra egen læge, hvor Schengen-attesten (pillepas) ikke anerkendes:

Der gælder andre regler for rejser med medicin til lande uden for Schengen-området. Reglerne kan variere fra land til land, og du bør derfor henvende dig til ambassaden for det land, du rejser til, for at høre, hvilke krav der er gældende.

Det er Udenrigsministeriets erfaring, at følgende praksis som regel gælder:

Få din egen læge til at skrive en attest, som angiver:

  • Dit navn, fødselsdato og pasnummer 
  • Hvad du behandles for
  • Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • Hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag)

Attesten bør som minimum skrives på engelsk, men spørg på ambassaden for det land, du rejser til, hvilke sprog de accepterer, (Se The Copenhagen Diplomatic List her, hvor kontaktoplysninger på andre landes repræsentationer i Danmark findes).

Legalisering af medicinattest og evt. oversættelse

Det er Udenrigsministeriets erfaring, at en medicinattest fra egen læge skal legaliseres af Udenrigsministeriet.

Hvis du skal have attesten oversat, skal oversættelsen påtegnes af en notar eller Dansk Erhverv, før Udenrigsministeriet kan Apostille-påtegne oversættelsen. Der opkræves gebyr for legaliseringer.

Du kan finde kontaktinformation til Udenrigsministeriets Legaliseringskontor her.

Visse lande vil desuden kræve, at deres egen ambassade i Danmark har legaliseret din attest og en eventuel oversættelse. Dette skal ske efter, at Udenrigsministeriet har legaliseret dokumentet. Det gælder kun for de lande, som ikke har underskrevet den internationale Apostille-konvention. Klik her for at se en liste over lande der har underskrevet den internationale Apostille-konvention. 

Medicin med posten

Under ophold i udlandet bør man ikke sende medicin med posten uden først at have undersøgt grundigt, hvilke regler der gælder i afsenderland og modtagerland.

Medicin med til Danmark

Henvendelser til repræsentationen omkring privates indførsel af medicin til Danmark kan henvises til Lægemiddelstyrelsen i Danmark. Dette gælder for både udenlandske og danske statsborgere.

Det er muligt at lave både skriftlige og mundtlige forespørgsler til Lægemiddelstyrelsen vedrørende privates indførsel af medicin til Danmark :

Mail: dkma@dkma.dk
Telefon: +45 4488 9393

Blisterpakker med piller