Gå til indhold

Medicinattester og pillepas

Det er dit ansvar at undersøge, om du kan tage din medicin med til det land, du skal besøge.

Du skal i den forbindelse sørge for at medbringe korrekt dokumentation, særligt når du rejser med større mængder medicin, eller medicin der indeholder euforiserende stoffer.
Når du skal have medicin med på rejsen, kan de udenlandske myndigheder desuden kræve dokumentation for, at den medbragte medicin er til dit eget forbrug.

Hvordan får jeg en medicinattest legaliseret?

 • Først og fremmest skal du tage til egen læge og få lavet en medicinattest/pillepas, der er i overensstemmelse med ambassadens vejledning ift. hvilke oplysninger, der skal fremgå af attesten (pasnummer m.m.).
 • Lægen eller dennes sekretær skal underskrive attesten med en fysisk/våd underskrift og stemple dokumentet, før vi kan legalisere den.
 • Attesten, der skal legaliseres, skal være den originale og underskriverens navn samt stillingsbetegnelse skal tydeligt fremgå. En kopi eller et scan af lægens underskrift accepteres ikke.

For yderligere information se borger.dk.

Hvis vi ikke har lægen/underskriveren i systemet, er vi nødsaget til at kontakte lægen og få en bekræftelse på, at underskriften er ægte. For at gøre processen hurtigere, kan du med fordel bede din læge sende en mail med en indscannet underskrift til vores sikre e-mailadresse [email protected], hvor lægen bekræfter sin underskrift.

Hvordan får jeg Apostillen/legaliseringen?

Når du har den underskrevne attest, skal du bestille og betale for Apostillen/legaliseringen samt evt. returporto via vores webshop.

Når du har sørget for ovenstående og har foretaget et køb gennem webshoppen, skal du gøre én af følgende:

 • Møde op på vores kontor i åbningstiden med den originale attest,  du har modtaget hos lægen. Dokumentet vil blive legaliseret, mens du venter. 
 • Sende os den originale attest med posten og vedlægge kvitteringen for købet (husk returporto). Når dokumentet er legaliseret, sender vi det retur med den valgte leveringsmetode.

Find vejledning til webshoppen her.

Du skal som udgangspunkt altid forholde dig til ambassadens vejledning, hvis du har medicin med på rejsen. 

Hvis din medicinattest/pillepas ikke skal legaliseres

Ved rejser til lande i Schengen-samarbejdet er der mulighed for at få udstedt en Schengen-attest for medicin med euforiserende stoffer til eget brug i en mængde svarende til rejsens længde, dog maksimalt 30 dage. Attesten udstedes på apoteket. Se mere her.

Krav til attest og medicin (rejser uden for Schengen-området)

Hvert land kan have sine egne regler for medbragt medicin. Du bør derfor henvende dig til landets ambassade for at høre, hvilke krav der er gældende i det pågældende land.

Det er vores erfaring, at følgende praksis som regel gælder:

 • Få din egen læge til at skrive en attest, som angiver:
      - Dit navn, fødselsdato og pasnummer
      - Hvad du behandles for
      - Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
      - Hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag)
 • Attesten bør være skrevet på engelsk eller evt. på det pågældende lands sprog.
  Spørg derfor på landets ambassade, om det er et krav, at attesten er oversat til lokalsprog.
 • Det er nødvendigt at få legaliseret attesten i Udenrigsministeriet.
 • Spørg landets ambassade om, hvorvidt din attest og en evt. oversættelse skal stemples på ambassaden efter, at den er legaliseret i Udenrigsministeriet. Dette gælder ikke for de lande, der er en del af Apostille-konventionen. En oversigt over medlemslande kan findes her.

Kontaktoplysninger på ambassader i Danmark kan findes her.

 • Husk altid at rejse med medicinen i den originale emballage.

Kan jeg sende medicin med posten?

Når du er i udlandet, bør du i udgangspunktet hverken sende eller få tilsendt medicin med posten. Hvis du befinder dig i en særlig situation, bør du grundigt undersøge, hvilke regler der gælder i både afsender- og modtagerland.

Hvad kræves der, hvis jeg skal have medicin med til Danmark?

Bor du i udlandet og skal have din medicin med til Danmark, skal du henvende dig til Lægemiddelstyrelsen. De kan kontaktes på følgende:

Mail[email protected]
Telefon Lægemiddelstyrelsen: +45 44 88 93 93.