Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Marokko

Gyldig: 14.12.2017Senest redigeret  24.08.2017
Rejsevejledningen for Marokko er senest opdateret den 24. august 2017 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Danske rejsende har normalt et problemfrit ophold i Marokko.

Der er begrænset risiko for terrorangreb i Marokko, hvor også turister og andre rejsende kan blive påvirket.

Rejsende bør endvidere undgå eventuelle demonstrationer.

Risikoen for alvorlige trafikulykker er stor.

Sikkerhed og terrorrisiko

Danske rejsende har normalt et problemfrit ophold i Marokko.

Der er begrænset risiko for terrorangreb i Marokko, hvor også turister og andre rejsende kan blive påvirket. Det seneste terrorangreb fandt sted i Marrakech i april 2011. De marokkanske myndigheder gør en stor indsats for at hindre terrorgruppers ageren i landet, og denne indsats ser ud til at have hæmmet kapaciteten til at gennemføre større terroraktioner. Risikoen for terror består dog fortsat.

Rejsende bør undgå eventuelle demonstrationer.

Transport

Trafiksikkerheden er generelt dårlig, og risikoen for færdselsuheld er stor. Færdsel, ikke mindst på bi- og landeveje, bør derfor ske med stor forsigtighed. Ved bilkørsel i mørke bør du være meget forsigtig, da mennesker færdes på vejene uden reflekser, og også krydser motorveje til fods.

Ved uheld kan de efterfølgende politimæssige, biludlejnings- og forsikringsmæssige procedurer være langstrakte og komplicerede, også selv om man er uden skyld i uheldet.

Taxakørsel er forbundet med betydelig risiko, ikke mindst på landet, bl.a. på grund af hasarderet kørsel og fordi sikkerhedsseler ofte mangler.

Kriminalitet

Der kan ofte forekomme kriminalitet både i de større byer og ved turistattraktioner. Pas, penge, kreditkort o.l. bør opbevares et sikkert sted. Der er risiko for fysiske skader i forbindelse med berigelseskriminalitet.

Man bør undgå at tale i telefon eller have den fremme på åben gade.

Man bør undgå at færdes på øde og mennesketomme steder, specielt efter mørkets frembrud.

Andre risikoforhold

Både handel med og brug af hash og andre narkotiske stoffer er forbudt i Marokko og der er strenge straffe for overtrædelse af narkotikalovgivningen. Men der produceres alligevel hash i større mængder, fortrinsvis i det nordøstlige Rif-område. du bør aldrig medtage andre personers bagage eller forsendelser ved ind- eller udrejse af Marokko.

Marokko er et moderat og tolerant muslimsk land. Offentlig indtagelse af alkohol bør dog undgås.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Marokko, hvis Marokko modsætter sig det. Personer med marokkansk oprindelse, der agter at rejse til Marokko, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de marokkanske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Marokko er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Marokko opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI)eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Marokko, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten. Danskerlisten er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app'en UM Rejseklar, som giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/um-rejseklar-app/

Kort over Marokko

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning