Gå til indhold

Andre risici

Hvis du rejser i lande med særlig risiko for fx naturkatastrofer, terror, uroligheder eller færdselsuheld, så læs om, hvordan du bedst forbereder dig, og hvad du kan gøre, hvis uheldet er ude. 

Værd at vide

 • Læs Udenrigsministeriets rejsevejledning for det land, du skal besøge. Hvis du rejser til et land, hvor vi ikke har en rejsevejledning, kan du læse ligesindede landes rejsevejledninger. Find dem i Rejseklar app eller på um.dk.
 • Tilmeld dig Danskerlisten via Rejseklar app eller på danskerlisten.um.dk. Så kan du få vigtig information fra os, hvis der opstår en alvorlig hændelse i det land, hvor du er. Vi vil også kunne kontakte dig. 
 • Husk altid rejseforsikring og sørg for, at den dækker dit rejsemål, din situation og dine forventede aktiviteter. Tjek dette med dit forsikringsselskab, inden du rejser. Det kan koste dyrt at lade være.
 • Tag officielle advarsler alvorligt. Følg de lokale myndigheders råd og anvisninger fx om evakuering eller om at holde sig fra bestemte områder.
 • Hold dig orienteret om situationen i landet fx via nyhedsmedierne, SoMe, din rejsearrangør eller dit hotel. Undersøg om der findes lokale nyheder på et sprog, du forstår. 
 • Indkod vigtige nødtelefonnumre i din mobiltelefon fx til det lokale politi, nærmeste danske ambassade, konsulat og Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter. Brug app’s fx til lokale varslingstjenester i tilfælde af naturkatastrofer eller terrorangreb.
 • Hvis katastrofen rammer, så kontakt hurtigt dine nærmeste og lad dem vide, hvordan du har det.

Naturkatastrofer - hvad gør du? 

Her kan du læse om, hvad du kan gøre før, under og efter en naturkatastrofe rammer (engelsk). Læs mere om de konkrete risici i rejsevejledningen for dit rejsemål.

Terror - hvad gør du?

 • Risikoen for at blive ramt af terror på rejsen afhænger bl.a. af de lokale myndigheders mulighed for at forhindre terror. Det kan også have betydning hvor og hvornår, du rejser i landet, og hvor godt du er forberedt.
 • Underret altid de lokale myndigheder fx politi, militær eller en lokal vagt, hvis du ser mistænkelig adfærd, mistænkelige pakker, tasker, køretøjer og ved mistænkelige lugte og spild af væsker eller pulver. 
 • Læs om, hvad du kan gøre under et terrorangreb, og hvad du i øvrigt kan gøre for at forebygge terror på politi.dk.
 • Læs om terrorrisiko på dit rejsemål i rejsevejledningen.

Uroligheder - hvad gør du?

 • Hold dig på afstand af opløb og demonstrationer. I nogle lande kan de hurtigt udvikle sig voldeligt. Visse steder er risikoen især høj, når der bliver afholdt valg eller truffet vigtige politiske beslutninger. Uroligheder kan i nogle lande især opstå i områder med store etniske eller religiøse mindretal eller ved vigtige religiøse helligdomme. 
 • Læs mere i rejsevejledningen for dit rejsemål.

Færdselsuheld - hvad gør du?

 • Vær opmærksom på, at trafikkulturen og -sikkerheden i nogle lande er meget anderledes end i Danmark.
 • Risikoen for færdselsuheld kan være højere, hvis du kører i bil eller på motorcykel eller scooter. Offentlig transport er også i visse lande forbundet med risiko. Det kan fx være fordi, færdselsreglerne ikke altid bliver overholdt, hastigheden er høj og trafikken kaotisk. Veje og transportmidler kan også være i dårlig stand. 
 • Brug din sunde fornuft, benyt anerkendte udlejnings- eller transportselskaber og vær ekstra opmærksom ved færdsel, når det er mørkt.
 • Læs mere i rejsevejledningen for dit rejsemål og under ”Sygdom og ulykke”.