Spring til indhold

Hvad kan Udenrigsministeriets Borgerservice?

Center for Borgerservice i Udenrigsministeriet arbejder tæt sammen med vores store netværk af danske ambassader og konsulater for at bistå danskere, der oplever problemer under rejse og ophold i udlandet.

Vi er her for at hjælpe dig

På en dansk ambassade eller konsulat kan du få hjælp til:

 • Rådgivning om overførsel af penge til hjemrejse
 • Udstedelse af midlertidigt pas
 • Kontakt til advokat, hvis du f.eks. bliver anholdt
 • Kontakt til pårørende i Danmark
 • Kontakt til forsikringsselskab i tilfælde af sygdom, ulykke eller død
 • Oplysning om risikoområder på din vej

Ambassaden eller konsulatet kan ikke:

 • Låne dig penge eller lave bankforretninger
 • Udbetale bistandshjælp eller pension
 • Få dig løsladt fra fængsel eller betale din advokat
 • Betale hospital eller læge
 • Skaffe dig arbejde eller arbejdstilladelse

En vigtig opgave for Udenrigsministeriets Borgerservice er at hjælpe dig som dansk statsborger eller udlænding med fast ophold i Danmark, så du får en sikker rejse, når du rejser i udlandet. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde rådgivning før du rejser ud, hvilket du kan læse mere om på vores hjemmeside. Oplever du problemer under din rejse, kan vi tilbyde assistance i samarbejde med fx dit rejseforsikringsselskab og din rejsearrangør.

Borgerservice rådgiver hvert år flere tusinde danskere, der enten er på vej til udlandet eller befinder sig i udlandet, og har behov for rådgivning. Desuden bistår vi rigtig mange nødstedte danskere, der kommer ud for problemer under deres rejser til udlandet. Vores ambassader bistår også udenlandske statsborgere, som ønsker at søge om visum eller opholds- og arbejdstilladelse til Danmark. Endelig tilbyder vores ambassader en række serviceydelser til danske statsborgere med fast bopæl i udlandet.

Har du dobbelt statsborgerskab, skal du være opmærksom på, at du under ophold i det land, som du oprindeligt kom fra, også er statsborger i dette land. Dermed vil dette lands regler også gælde for dig, herunder i forhold til f.eks. aftjening af værnepligt. Du er velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice, hvis du er i tvivl, om der er forhold, som du bør være særlig opmærksom på forud for evt. rejse til udlandet. Du rådes også til at læse Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som du kan finde på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du kan altid komme i forbindelse med Udenrigsministeriets Borgerservice – også i weekender og midt om natten. På telefonnummer 33 92 11 12 og bbb@um.dk kan du komme i kontakt med Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (24/7-centret), som er bemandet døgnet rundt. Uden for ambassadernes åbningstider stilles deres telefoner videre til 24/7-centret, hvor en dansktalende vagthavende er klar til at besvare nødopkald. Vi kan også klare opkald på andre sprog, f.eks. fra en læge på et hospital.

 

Vi kan ikke dække dine udgifter

Udenrigsministeriets Center for Borgerservice og vores ambassader og konsulater kan hjælpe dig, men vi kan ikke betale for dine udgifter i forbindelse med en nødsituation i udlandet. Det er din rejseforsikring eller dig selv, der skal betale udgifterne. Desuden afkræver vi som hovedregel betaling for den hjælp, vi har ydet. Det er derfor vigtigt at være sikker på, at du forsikringsmæssigt er dækket under din rejse. Du kan læse mere om hvad det danske sundhedskort dækker på Borger.dk.

På vores hjemmeside kan du kan læse om hvad det koster at få hjælp fra Udenrigsministeriet