Spring til indhold

Hvad koster det at få hjælp?

Udenrigsministeriets tjenestehandlinger og services ydes normalt mod betaling 

Som hovedregel kræver Udenrigsministeriet betaling for den service, som vi yder til danske og udenlandske borgere. Som udgangspunkt gælder dette alle anmodninger om bistand, uanset om henvendelsen sker til Udenrigsministeriet i København, en ambassade eller et konsulat i udlandet. Det gælder f.eks. bistand til danske borgere i nød i udlandet, ved udstedelse af pas og ved ekspedition af udenlandske statsborgeres ansøgninger om visum til Danmark.  

Yderligere oplysninger kan findes i Bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten og i Vejledningen til denne bekendtgørelse.

En liste over gebyrer kan downloades her.

 

Vi kan ikke dække dine udgifter

Udenrigsministeriets Center for Borgerservice og vores ambassader og konsulater kan hjælpe dig, men vi kan ikke betale for dine udgifter i forbindelse med en nødsituation i udlandet. Det er din rejseforsikring eller dig selv, der skal betale udgifterne. Det er derfor vigtigt at være sikker på, at du forsikringsmæssigt er dækket under din rejse.

Du kan læse mere om hvad det danske sundhedskort dækker på Borger.dk.

 

Hvad skal du betale?

For nogle ydelser betales for det timeforbrug, som ambassaden bruger på at hjælpe dig, og for andre ydelser betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse. Der er tilknyttet en vejledning til bekendtgørelsen, jf links ovenfor.

Pr. 1. januar 2018 er prisen 1.010 kr. pr. påbegyndt time. Et eksempel på bistand, som afregnes i forhold til timeforbrug, er bistand til nødstedte borgere. Eksempler på sager, som afregnes ved et fast gebyr, er udstedelse af pas og ansøgninger om visum til Danmark. Gebyrerne varierer, men det koster f.eks. 1.010 kr. at få udstedt et nødpas inden for normal kontortid på en dansk ambassade eller konsulat.

Ud over betaling af gebyr eller timetakst, skal du betale for de faktiske omkostninger, som ambassaden har haft for at kunne hjælpe dig. Det kunne f.eks. være udgifter til indkøb og telekommunikation.

 

Forhøjede takster ved bistand uden for normal arbejdstid

Du skal være opmærksom på, at hvis der opstår behov for bistand uden for ambassadernes og konsulaternes normale arbejdstid forhøjes time- og gebyrtaksterne.

Den generelle regel er, at ved bistand uden for ambassadens eller konsulatets normale åbningstid, forhøjes timetaksten med 50% pr. time. Hvis anmodningen om bistand sker på en dag, hvor ambassaden har lukket, forhøjes timetaksten med 100% pr. time. En anden hovedregel er, at gebyrerne bliver erstattet med timebetaling, hvis du skal have hjælp uden for ambassadens eller konsulatets normale åbningstid.

Transporttiden, som ambassadens eller konsulatets medarbejder anvender for at hjælpe dig, medregnes i timeforbruget.

Desværre mister en del danskere deres pas under opholdet i udlandet. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige gebyrer, hvis du får behov for et nødpas på et tidspunkt, hvor ambassaden eller konsulatet har lukket. Således vil det uden for normal kontortid koste 2.355 kr. at få udstedt et nødpas, mens det på ambassadens lukkedage vil koste 3.365 kr. Hvis I rejser flere sammen og flere har mistet deres pas, skal man kun betale særligt gebyr for ét pas. Hvert af de andre nødpas koster 1.010 kr.

Da et nødpas inden for normal åbningstid koster 1.010 kr. og da det i Europa ofte er muligt at få en billig flybillet hjem, vil vi råde dig til at overveje, om det evt. vil kunne betale sig for dig at vente med at få et nødpas til ambassaden åbner.