Skip to content

Biodiversitet og naturbaserede løsninger i den globale og danske udviklingsbistand

Studiet beskriver de udviklingstendenser, perspektiver og muligheder, der er for at arbejde med biodiversitet og naturbaserede løsninger som en del af udviklingsbistanden. Med afsæt i tidligere erfaringer fra danske indsatser, bl.a. fra en række danske og internationale evalueringer, beskrives muligheder for at styrke forvaltning af naturressourcer og biodiversitet som led i en forbedret udviklingsbistand. Endelig anfører studiet behovet for en mere dybdegående, tematisk evaluering af området. Evalueringsstudiet er kun udkommet på dansk. 

Download evalueringsstudiet (PDF)

""
Publisher Evaluation, Learning and Quality Department, Ministry of Foreign Affairs/Danida, Denmark
Author Søren Mark Jensen/ Soeren Mark Jensen&Enterprise
Published 11.06.2021
Pages 48
ISBN 978-87-93760-60-8