Skip to content

2016/03 Analyse af migration og flygtningebevægelser til Europa

Rapporten opsummerer eksisterende viden om sammenhængen mellem migration og udvikling, samt gennemgår eksisterende viden om, hvordan diplomati og udviklingsbistand samt humanitær bistand påvirker migrations- og flygtningestrømme til Europa og Danmark.

Rapporten gennemgår termer i migrationsdebatten og præsenterer konklusioner fra eksisterende studier om migration og udvikling. Endvidere beskriver rapporten den aktuelle flygtningesituation og dens udfordringer og europæisk policy på migrationsområdet. Derudover opstiller rapporten fire mulige scenarier for dansk og europæisk respons.

Rapporten er udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier og er udgivet på dansk.

  

PublisherEvaluation Department, Ministry of Foreign Affairs/Danida, Denmark
AuthorNinna Nyberg Sørensen, Hans Lucht, Nauja Kleist/ Dansk Institut for Internationale Studier
Published29.03.2016
Pages53
ISBN978-87-7087-939-2