Skip to content

Danish Forum for Freedom of Religion or Belief

In 2018, the Danish Forum for Freedom of Religion or Belief (FoRB) was established in connection with the Danish Government’s initiative for Freedom of Religion or Belief. The aim of the Forum for FoRB is to gather relevant Danish actors from all faith-based and secular civil society backgrounds in Denmark, including academia, religious institutions, and others who wish to engage in and discuss the Danish efforts on freedom of religion or belief abroad.


invitation til næste møde i dansk kontaktforum  Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed, d. 21. november 2023 kl. 16-18

Du inviteres hermed til det 9. møde i kontaktforum for religions- og trosfrihed. På mødet vil du blive præsenteret for udenrigsministeriets arbejde med at fremme religions- og trosfrihed i udviklingssamarbejdet, herunder med desk reviewet om ministeriets indsats, samt for FN’s særlige rapportør for religions- og trosfriheds mandat og arbejde. Mødet vil desuden være en anledning til netværksdannelse mellem kontaktformmedlemmerne.

 

Tidspunkt: Den 21. november 2023, kl. 16.00-18.00

Mødested: Eigtveds Pakhus, Strandgade 25D, 1401 København

 

Program

16.00         Velkomst ved fg. særlig repræsentant for religions- og trosfrihed,  Karen Grønlund Rogne  

16.05         Oplæg om religions- og trosfrihed i Danmarks udviklingssamarbejde og Q&A ved direktør for udviklingspolitik, Lotte Machon

16.30         Pause/netværksdannelse for kontaktforummets medlemmer

17.00         Præsentation af FN’s mandat og Q&A ved FN’s særlige rapportør for religions- og trosfrihed, Nazila Ghanea  (deltagelse online)

17.45        Afrunding ved fg. særlig repræsentant for religions- og trosfrihed, Karen Grønlund Rogne


Du tilmelder dig ved at sende en mail til [email protected]  med følgende oplysninger:

-      Emnelinje: Tilmelding til møde i Dansk Kontaktforum for Religions- og trosfrihed den 21. november 2023

-      Navn(e) på deltagere

-      Organisation (eller angiv, at du deltager i privat kapacitet)

 

Frist for tilmelding er d. 17. november 2023 kl. 12.00.

 

Første del af mødet vil foregå på dansk. Præsentationen og dialogen med FN’s særlige rapportør vil foregå på engelsk og være online.

Mvh.
FoRB-enheden / Udenrigsministeriet