[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Brasilien

Gyldig: 26.10.2016Senest redigeret  18.07.2016

Rejsevejledningen for Brasilien er senest opdateret den 18. juli 2016 med redaktionelle ændringer (herunder OL-specifik info). Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en lille risiko for terrorangreb i Brasilien, herunder mod turister og andre rejsende. I Rio de Janeiro i august 2016 vurderes dog at være en generel terrortrussel mod afviklingen af OL, fordi der er tale om en stor international begivenhed med stor medieeksponering.

De fleste danske rejsende har et problemfrit ophold i Brasilien. Dog bør rejsende generelt udvise forsigtighed, særlig på grund af risikoen for kriminalitet.

OL 2016 foregår primært i Rio de Janeiro, men derudover afvikles fodboldkampe i Brasilia,Salvador, São Paulo, Belo Horizonte og Manaus. Du bør være opmærksom og udvise forsigtighed på offentlige steder med mange mennesker.

Brasilien oplever udbrud af zika-virus. Virussen kan udgøre en speciel risiko for gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide. Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, hér og mere information om Zikavirus på Statens Seruminstituts hjemmeside.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Brasilien, herunder mod turister og andre rejsende. I Rio de Janeiro i august 2016 vurderes dog at være en generel terrortrussel mod afviklingen af OL, fordi der er tale om en stor international begivenhed med stor medieeksponering. Du bør være opmærksom på offentlige steder med mange mennesker forsamlet, f.eks. offentlige transportmidler, trafikknudepunkter, indkøbscentre, restauranter, barer og caféer. Det gælder også ved ”danske” steder, f.eks. Den Danske Pavillon på Ipanema stranden, det danske konsulat og ved hoteller, hvor der bor mange danskere under OL.

Der er generelt risiko for tyverier og røverier i alle større byer i Brasilien. Rejsende, der skal til OL 2016 i Rio de Janeiro, bør være særlig opmærksommen på risikoen for væbnede røverier, lommetyverier og bilkapringer, som er relativt høj i byen. Man bør derfor til enhver tid være opmærksom på sine omgivelser og sine ejendele, især på steder hvor der er mange mennesker. Undgå at køre med bybusser og at færdes i byens fattige favela’er, som i visse tilfælde grænser op til turistområderne, f.eks. ved Copacabana og Ipanema strandene. Rejsende til OL og Para-OL 2016 i Rio de Janeiro kan i ambassadens sikkerhedsfolder finde gode råd og nyttig information, som kan bidrage til at sikre en vellykket rejse. Under OL afvikles også fodboldkampe Brasilia, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte og Manaus. De generelle råd i sikkerhedsfolderen gælder også for disse byer.

Ophold på strande og øde steder frarådes efter mørkets frembrud.

Generelt bør man alle steder være forsigtig med at færdes alene, når det er mørkt. Desuden bør man aldrig acceptere tilbud om kørelejlighed fra fremmede.

Der kan forekomme demonstrationer i de større brasilianske byer. Rejsende opfordres til at holde sig på afstand af demonstrationer samt følge de lokale myndigheders anvisninger.

Særlige geografiske risikoområder

Dele af Brasilien hærges undertiden af tunge regnskyl, som kan forårsage med oversvømmelser og/eller jordskred. Rejsende, der befinder sig i disse områder bør nøje følge de stedlige myndigheders instrukser og anvisninger.

Kriminalitet

Antallet af voldelige overfald, væbnede røverier, tyverier og bilkapringer er stort, især i større byer som f.eks. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza og Recife og på steder, hvor mange turister opholder sig.

Man bør ikke bære smykker og dyre værdigenstande, men efterlade disse sammen med vigtige dokumenter, flybilletter og lignende i en sikkerhedsboks. Vær kun i besiddelse af de penge og kreditkort, der er nødvendige for dagens tur.

Rejsende, som udsættes for røveri eller lignende, bør undgå øjenkontakt med gerningsmanden, der kan være påvirket af narkotika, og man bør ikke sætte sig til modværge. Brug af våben i forbindelse med berigelseskriminalitet er ikke ualmindeligt i Brasilien.

Seksuelle overgreb mod turister er sjældne, men har fundet sted mod både mænd og kvinder og i visse tilfælde under anvendelse af  "date rape" stoffer. Køb derfor selv dine drikkevarer og hold dem altid inden for synsvidde.

Der bør udvises forsigtighed i forbindelse med brug af hæveautomater. Hold øje med dit kreditkort på alle tidspunkter og brug ikke en hæveautomat, hvis du bemærker mistænkeligt udstyr eller ser mistænkelige personer i nærheden. Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater er ikke ualmindeligt.

Børneprostitution findes i Brasilien. Seksuel omgang med mindreårige straffes med lange fængselsdomme, som afsones under særdeles vanskelige forhold.

Handel med og smugling af narkotika er ulovligt og straffes hårdt. Man bør aldrig medtage andre personers bagage eller forsendelser ved ind- eller udrejse af Brasilien.

Transport

Lommetyverier og overfald forekommer hyppigt i offentlige transportmidler, og man bør helt undgå kørsel med bybusser i Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador og Recife. Kørsel med offentlig transport bør generelt undgås om natten.

Det anbefales udelukkende at benytte autoriserede taxaer. Man bør aldrig tage imod uopfordrede tilbud om taxakørsel eller imod tilbud om kørelejlighed fra fremmede. Taxi chaufførens obligatoriske billedlegitimationskort bør være synligt.

Rejsende bør så vidt muligt undgå kørsel uden for de større byer efter mørkets frembrud. Der er stor risiko for trafikuheld bl.a. på grund af ringe vedligeholdelse af vejene. Trafiksikkerheden er generelt dårlig, hvilket også fodgængere bør være opmærksomme på.

I de større byer bør man på alle tidspunkter køre med låste døre og oprullede vinduer.

Særlige indrejseforhold

Udenrigsministeriet og de danske repræsentationer i Brasilien bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Brasilien, hvis Brasilien modsætter sig det. Personer af brasiliansk oprindelse, der agter at rejse til Brasilien, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de brasilianske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Det er påkrævet at bære legitimation på alle tidspunkter. En fotokopi af pas kan være tilstrækkeligt, men politiet kan kræve at se selve passet, som derfor bør være let tilgængeligt.

Rejsende skal sikre sig, at deres pas stemples ved såvel indrejse i som udrejse af Brasilien.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Brasilien er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Brasilien opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Brasilien oplever udbrud af zika-virus. Virussen kan udgøre en speciel risiko for gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide. Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, hér og mere information om zika-virus på Statens Seruminstituts hjemmeside.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Brasilien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app´en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app´en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Brasilien

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning