[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Brasilien

Gyldig: 01.07.2016Senest redigeret  27.05.2016

Rejsevejledningen for Brasilien er senest opdateret den 27. maj 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Der er en lille risiko for terrorangreb i Brasilien, herunder mod turister og andre rejsende.

De fleste danske rejsende har et problemfrit ophold i Brasilien. Dog bør rejsende generelt udvise forsigtighed i Brasilien på grund af risiko for kriminalitet.

Brasilien oplever udbrud af Zikavirus. Virussen kan udgøre en speciel risiko for gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide. Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, hér og mere information om Zikavirus på Statens Seruminstituts hjemmeside.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Brasilien, herunder mod turister og andre rejsende.

Der kan forekomme demonstrationer i de større brasilianske byer. Rejsende opfordres til at holde sig på afstand af demonstrationer samt følge de lokale myndigheders eventuelle anvisninger.

Der er risiko for at blive overfaldet og bestjålet, og rejsende bør være yderst opmærksomme på centrale pladser og andre steder, hvor store menneskemængder opholder sig. Man bør tage sig i agt for ungdomsbander og aldrig bevæge sig ind i storbyernes slumkvarterer - de såkaldte 'favelaer' - eller tæt på fængsler i de større byer.

Ophold på strande og øde steder frarådes efter mørkets frembrud.

Generelt bør man alle steder være forsigtig med at færdes alene, når det er mørkt. Desuden bør man aldrig acceptere tilbud om kørelejlighed fra fremmede.

Særlige geografiske risikoområder

Dele af Brasilien hærges undertiden af tunge regnskyl med oversvømmelse og jordskred til følge. Rejsende, der befinder sig i områder, der rammes af oversvømmelse og/eller jordskred, bør nøje følge de stedlige myndigheders instrukser og anvisninger.

Kriminalitet

Antallet af voldelige overfald, væbnede røverier, tyverier og bilkapringer er stort, især i større byer som f.eks. Rio de Janeiro og São Paulo, Fortaleza, Recife og Salvador og på steder, hvor mange turister opholder sig.

Man bør ikke bære smykker og dyre værdigenstande, men efterlade disse sammen med vigtige dokumenter, flybilletter og lignende i en sikkerhedsboks. Vær kun i besiddelse af de penge og kreditkort, der er nødvendige for dagens tur.

Rejsende, som udsættes for røveri eller lignende, bør undgå øjenkontakt med gerningsmanden og i øvrigt ikke sætte sig til modværge. Brug af våben i forbindelse med berigelseskriminalitet er ikke ualmindeligt i Brasilien.

Seksuelle overgreb mod turister er sjældne, men har fundet sted mod både mænd og kvinder. Nogle gange har de såkaldte "date rape" stoffer været anvendt til at bedøve offeret. Køb dine egne drikkevarer og hold dem altid inden for synsvidde.

Der bør udvises forsigtighed i forbindelse med brug af hæveautomater. Hold øje med dit kreditkort på alle tidspunkter og brug ikke en hæveautomat, hvis du bemærker noget mistænkeligt udstyr eller ser mistænkelige personer i nærheden. Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater er ikke ualmindeligt.

Pædofili, herunder børneprostitution, er udbredt i Brasilien. Seksuel omgang med mindreårige straffes med lange fængselsdomme, som afsones under særdeles vanskelige forhold.

Handel med og smugling af narkotika er ulovligt og straffes hårdt. Man bør aldrig medtage andre personers bagage eller forsendelser ved ind- eller udrejse af Brasilien.

Transport

Lommetyverier og overfald forekommer hyppigt i offentlige transportmidler, og man bør helt undgå kørsel med bybusser i Rio de Janeiro, Recife, Salvador og São Paulo. Kørsel med offentlig transport bør generelt undgås om natten.

Det anbefales udelukkende at benytte autoriserede taxaer rekvireret fra officielle taxaholdepladser og hoteller. Man bør ikke hyre taxaer på gaden eller tage imod uopfordrede tilbud om taxakørsel. Ved kørsel til og fra brasilianske lufthavne bør man benytte autoriserede lufthavnstaxaer. Generelt bør man sikre sig, at chaufførens obligatoriske billedlegitimationskort er synligt.

Rejsende bør så vidt muligt undgå kørsel uden for de større byer efter mørkets frembrud. Der er stor risiko for trafikuheld bl.a. på grund af ringe vedligeholdelse af vejene. Trafiksikkerheden er generelt dårlig, hvilket også fodgængere bør være opmærksomme på.

I de større byer bør man på alle tidspunkter køre med låste døre og oprullede vinduer.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Brasilien, hvis Brasilien modsætter sig det. Personer af brasiliansk oprindelse, der agter at rejse til Brasilien, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de brasilianske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Det er påkrævet at bære legitimation på alle tidspunkter. En fotokopi af pas kan være tilstrækkeligt, men politiet kan kræve at se selve passet, som derfor bør være let tilgængeligt.

Danske statsborgere skal sikre sig, at deres pas stemples ved såvel indrejse i som udrejse af Brasilien.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Brasilien er ikke dækket af det Gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Brasilien opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Brasilien oplever udbrud af Zikavirus. Virussen kan udgøre en speciel risiko for gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide. Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, hér og mere information om Zikavirus på Statens Seruminstituts hjemmeside.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Brasilien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app´en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app´en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.


Kort over Brasilien

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning