[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Kenya

Gyldig: 10.12.2016Senest redigeret  07.12.2016
Rejsevejledningen for Kenya er senest opdateret den 07. december 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en stor risiko for terrorangreb i Kenya, herunder mod turister og andre rejsende.

På baggrund af de igangværende kenyanske militære operationer i Somalia, er der generelt en forhøjet risiko for terrorisme i Kenya. Denne risiko vurderes at være meget høj i hovedstaden Nairobi og i kystbyen Mombasa samt i det nordøstlige Kenya.

Rejsende til Kenya bør udvise stor agtpågivenhed og det frarådes at benytte offentlige transportmidler. Det anbefales til enhver tid at holde sig orienteret om sikkerhedssituationen lokalt.

Alle rejser frarådes til følgende områder: Alle grænseområder mod Somalia samt kysten nord for Lamu op til grænsen mod Somalia.

Desuden frarådes alle ikke-nødvendige rejser til kysten i et område på 150 km fra grænsen til Somalia, samt Lamu og Manda-øerne.

Ikke-nødvendige rejser frarådes til den øvrige del af North Eastern Province. 

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en stor risiko for terrorangreb i Kenya, herunder mod turister og andre rejsende.

På baggrund af de igangværende kenyanske militære operationer i Somalia er der generelt en forhøjet risiko for terrorisme i Kenya. Denne risiko vurderes at være meget høj i hovedstaden Nairobi og i kystbyen Mombasa samt i det nordøstlige Kenya.

Truslen retter sig særligt mod centrale offentlige bygninger, indkøbscentre, restauranter, hoteller, offentlige transportmidler, barer og natklubber, hvor større menneskemængder samles.

I 2014 og primo 2015 har der været adskillige terrorangreb i Kenya i grænseområderne mod Somalia, samt i den øvrige del af North Eastern Province. Angrebene har været rettet både mod civile kenyanere og de kenyanske sikkerhedsstyrker.

Der har tidligere været terrorangreb i Nairobi og Mombasa og der er fortsat stor risiko for, at yderligere terrorangreb kan forekomme.

De seneste terrorangreb i Nairobi og Mombasa fandt sted i maj 2014. Angrebene i Mombasa var rettet mod et hotel samt offentlige transportmidler. Angrebene i Nairobi var rettet mod offentlige transportmidler.
Den 21. september 2013 fandt et terrorangreb sted i West Gate Shopping Center i Nairobi med adskillige dræbte og sårede.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Ud over terrorrisikoen i Nairobi og Mombasa er der en generel risiko for at blive udsat for voldelige røverier, bilkapringer og gidseltagninger foretaget af kriminelle. Se også nedenstående afsnit vedr. kriminalitet.

Advarsel mod pirateri

Pirateri er en reel risiko for den internationale skibsfart og for lystsejlere flere steder i verden. For nærmere information henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Særlige geografiske risikoområder

Alle rejser frarådes til grænseområderne op til Somalia, desuden frarådes alle ikke-nødvendige rejser til kysten i et område på 150 km fra grænsen til Somalia.

Alle rejser til den del af North Eastern Province, som grænser op til Somalia frarådes på grund af risiko for angreb, herunder bortførelser af udlændinge, fra militante ekstremistiske grupper fra Somalia.

Ikke-nødvendige rejser til den øvrige del af North Eastern Province (Mandera, Wajir og Garissa) frarådes.

I følgende områder bør man udvise størst mulig forsigtighed: Coast Province (den sydlige del af Tana River-distriktet), den nordlige og centrale del af Eastern Province (Moyale, Isiolo, Marsabit) samt den nordlige del af Rift Valley Province (Turkana, Samburu og den nordlige del af Laikipia). Samburu, Buffalo Springs og Shaba-reservaterne, nord for byen Isiolo, er beliggende inden for dette område. Rejsende som ønsker at besøge disse reservater bør anvende velansete rejsearrangører, udvise ekstra forsigtighed og kun rejse i dagtimerne. 
 

Kriminalitet

Især i Nairobi og Mombasa har fattigdommen medført en forringelse af sikkerheden. Tyverier og røverier kan finde sted overalt og på ethvert tidspunkt af døgnet. Kriminaliteten kan i visse tilfælde være præget af brutalitet. Det frarådes at besøge storbyernes slumområder uden følgeskab af lokalkendte.

Man skal generelt passe på lommetyve. Tasker, ure, smykker, kontanter og rejsepas er hyppigt genstand for tyverier. Værdigenstande og rejsedokumenter bør derfor opbevares i en sikkerhedsboks, men man bør altid have kopi af pas og andre vigtige dokumenter på sig. Vær på vagt overfor "falske politibetjente", "gadebørn" hovedsageligt i Nairobi samt "beach boys" i Mombasa og ved kysten.

Væbnede overfald på biler er en risikofaktor i Kenya, primært i Nairobi og Mombasa. Forsøg ikke at undslippe eventuelle røvere eller at gøre modstand mod dem. Forhold dig roligt, indled ikke en samtale med røverne, men besvar kun stillede spørgsmål.

Tag ikke imod mad og drikkevarer fra fremmede.

Transport

Dårligt vedligeholdte transportmidler og veje besværliggør trafikken mange steder i landet, og det tilrådes at udvise stor forsigtighed i trafikken. Man bør undlade at rejse efter mørkets frembrud, også i egen bil. Under kørsel bør man altid køre med låste døre, undgå helt åbne vinduer og holde værdigenstande skjult. Se under særlige geografiske risikoområder, hvor i landet der skal udvises yderligere forsigtighed. Generelt bør færdsel på øde steder, især på øde strande, undgås.

Andre risikoforhold

Homoseksualitet er ulovligt i Kenya.

Tobaksrygning i det offentlige rum er forbudt i Kenya.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke, ifølge folkerettens regler, påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Kenya, hvis Kenya modsætter sig det. Personer af kenyansk oprindelse, der agter at rejse til Kenya, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de kenyanske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Kenya er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Kenya opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

 

Generel information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut  (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Kenya, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten . Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside

Kort over Kenya

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Vælg rejsevejledning