Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Mali

Gyldig: 24.04.2018Senest redigeret  28.02.2018

Rejsevejledningen for Mali er senest opdateret den 28. februar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en stor risiko for terrorangreb i Mali, herunder mod turister og andre rejsende.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til Malis hovedstad Bamako. Til alle de øvrige dele af Mali frarådes alle rejser. Danskere, som opholder sig i Mali, bør overveje deres tilstedeværelse i landet og opfordres til at undgå steder med mange udlændinge og større forsamlinger i Bamako.

Der er undtagelsestilstand i Mali som følge af den sårbare sikkerhedssituation. Det anbefales, at man lokalt holder sig orienteret om situationen.

Det anbefales ligeledes, at man holder sig på afstand af kirker, politistationer, militære enheder og lejre.

Terrorangrebet den 20. november 2015 mod SAS Radisson Hotel i Bamako, hvori omkring 170 hotelgæster blev holdt fanget og 22 mennesker mistede livet, bekræfter terrorrisikoen i Mali og Bamako.

Situationen i Mali er skrøbelig. Landets nordlige områder er ramt af hyppige sammenstød mellem væbnede grupper, irregulære angreb samt organiseret kriminalitet, og risikoen for kidnapning er fortsat høj. I løbet af maj og juni 2015 har der i det sydlige Mali fundet to væbnede angreb sted i grænseområdet til Elfenbenskysten.

Danskere, som måtte opholde sig i disse områder, bør overveje deres tilstedeværelse grundigt. Selv om sikkerhedssituationen i Bamako er relativt stabil, vurderes der fortsat at være risiko for angreb, voldelige protester og uroligheder.  Danskere, der opholder sig i Mali, opfordres til at udvise forsigtighed og følge situationen bl.a. gennem medierne. Maliske sikkerhedsstyrker har iværksat ekstra kontrolforanstaltninger i og omkring Bamako og langs større færdselsårer i landet. Rejsende opfordres til at samarbejde og vise tålmodighed ved eventuelle check-points, o.l.

Siden statskuppet den 22. marts 2012 har Mali befundet sig i en skrøbelig og uforudsigelig situation, hvor sikkerhedsbilledet flere gange har udviklet sig med ganske kort varsel. Med afholdelsen af valg til præsidentembedet ultimo 2013 og efterfølgende valg til Nationalforsamlingen er der genindført fuldt forfatningsmæssige tilstande. På trods heraf vurderes risikoen for terror, herunder bortførelser af vesterlændinge, fortsat at være meget stor i hele landet. Bortførelserne af udlændinge på malisk territorium i november 2011, april 2012, november 2012 og november 2013 samt rebel- og terroraktivitet er udtryk for en fortsat vanskelig sikkerhedssituation i navnlig landets nordlige og nordøstlige regioner samt grænseområderne til Mauretanien og Elfenbenskysten.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en stor risiko for terrorangreb i Mali, herunder mod turister og andre rejsende.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til hovedstaden Bamako. Til alle øvrige dele af Mali frarådes alle rejser. Danskere, som opholder sig i Mali, opfordres til at udvise forsigtighed og følge situationen i medierne og bør overveje deres tilstedeværelse i landet og opfordres til at undgå steder med mange udlændinge og større forsamlinger i Bamako.

Der er undtagelsestilstand i Mali som følge af den sårbare sikkerhedssituation. Det anbefales, at man lokalt holder sig orienteret om situationen.

Det anbefales ligeledes, at man holder sig på afstand af kirker, politistationer, militære enheder og lejre.

Terrorangrebet den 20. november 2015 mod SAS Radisson Hotel i Bamako, hvori omkring 170 hotelgæster blev holdt fanget og 22 mennesker mistede livet, bekræfter terrorrisikoen i Mali og Bamako.

I løbet af maj og juni 2015 fandt to væbnede angreb sted i grænseområdet til Elfenbenskysten i det sydlige Mali, hvilket var en ny udvikling i den allerede skrøbelige sikkerhedssituation i landet. Angrebene fandt sted i byerne Misséni og Fakola.

Natten til lørdag den 7. marts 2015 var spise- og dansestedet 'La Terrasse' i  Bamako målet for et terrorangreb. Angrebet resulterede i fem dødsfald og adskillige sårede.

Situationens uforudsigelighed, herunder risikoen for at blive fanget på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, understreger behovet for at udvise største forsigtighed.

Siden statskuppet den 22. marts 2012 har Mali befundet sig i en ustabil og uforudsigelig situation, hvor sikkerhedsbilledet flere gange har udviklet sig med ganske kort varsel. Med afholdelsen af valg til præsidentembedet ultimo 2013 og efterfølgende valg til Nationalforsamlingen er der genindført fuldt forfatningsmæssige tilstande. Om end sikkerhedssituationen har forbedret sig siden den militære offensiv igangsattes i januar 2013, er situationen i landet fortsat skrøbelig, og risikoen for terror, herunder bortførelser af vesterlændinge, vurderes fortsat at være meget stor i hele landet.

Terrorrisikoen er særlig stor i regionerne nord for Niger-floden (inkl. byerne Timbuktu, Gao og Kidal), grænseområdet til Mauretanien (aksen nord for byen Nioro i Kayes regionen – nord for byen Niono i Ségou-regionen) og i den nordøstlige del af Mopti-regionen (nord og øst for byen Konna inklusive Hombori).

Med tilstedeværelsen af bevæbnede kriminelle og militante ekstremistiske grupper, herunder rebel- og terrorgrupper, er der betydelig risiko for terrorhandlinger, herunder bortførelser.

I de senere år har der i Mali fundet en lang række bortførelser af vestlige statsborgere sted. Flere af gidslerne er blevet dræbt, enkelte er frigivet, og nogle er fortsat tilbageholdt. Bortførelserne er primært sket i grænseområderne til og i det nordlige Mali, men senest også i Kayes regionen i det vestlige Mali.

FN's fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA) er jævnligt mål for militante angreb i de nordlige regioner, herunder vejsidebomber, selvmordsbomber og raketangreb, og adskillige MINUSMA soldater har mistet livet.

Transport

Alvorlige trafikuheld kan forekomme i Mali, og kørsel betragtes i særdeleshed som risikofyldt. Kørsel på uoplyste veje efter mørkets frembrud anses som særligt risikofyldt, idet vejene kan være dårlige, befærdet af fodgængere og husdyr, og mange trafikanter kører uden lys og med høj hastighed.

Andre risikoforhold

Rejsende bør være opmærksomme på risikoen for småkriminalitet, lommetyveri og anden form for tyveri i byområderne i Mali. Tyve er specielt aktive på offentlige steder med større menneskemængder samt efter mørkets frembud.

Efter malisk straffelov er handel med, besiddelse og transport af narkotika ulovligt og straffes hårdt.

Homoseksualitet er ikke strafbart ifølge malisk lov, omend det efter tradition og skikke anses som uacceptabelt.

Sundhedsforhold

Råd og vejledning om vaccinationer og sundhedsforhold fås hos Statens Serumsinstitut eller Sundhedsstyrelsen.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Mali er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Mali opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Mali, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Mali

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning