Spring til indhold

Statens legatbolig i Paris

Statens legatbolig i Paris administreres af en stiftelse med navn efter boligens givere, Ludvig Preetzmann-Aggerholm og Hustru. Stiftelsens formål er at give danske kunstnere og forskere mulighed for et ophold i Paris.  

Læs mere om boligen og om ansøgning om ophold i legatboligen.