Gå til indhold

Ledige stillinger

Udenrigsministeriet opslår jævnligt stillinger i udenrigstjenesten, stillinger i forbindelse med Danmarks samarbejde med udviklingslandene, samt stillinger i en række internationale organisationer, som Danmark er medlem af.

Udenrigsministeriet beskæftiger ca. 1.400 medarbejdere, hvoraf ca. 1.000 arbejder i København, og ca. 400 er udsendt til de danske repræsentationer i udlandet. Dertil kommer ca. 1.400 lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne i udlandet.

Herunder findes en oversigt over ledige stillinger i Udenrigsministeriet, på ambassaderne, i DANIDA, i Trade Council, samt sekunderede stillinger, hvilket vil sige stillinger i internationale organisationer, som Danmark har besluttet at finansiere.

 

Løntilskudsansættelser:

Bemærk venligst, at Udenrigsministeriet ikke tilbyder løntilskudsansættelser eller virksomhedspraktik.

 

Jobagent

Ønsker du at blive informeret når der dukker nye job op i Udenrigsministeriet? Registrér dig her >

 

Ansøger log ind

Hvis du tidligere har søgt en stilling i en statslig institution gennem Statens eRekruttering, kan du logge ind her og opdatere dine oplysninger. Log ind her >

 

Uopfordrede ansøgninger

Stillinger inden for staten skal besættes efter opslag. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet bliver opslået på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk under "Job --> Ledige stillinger" samt på Jobnet.  Du kan abonnere på stillingsopslag på Udenrigsministeriets hjemmeside således at du automatisk får besked når der kommer nye opslag.

Studentermedhjælpere >

Studentermedhjælpere til økonomistyring, regnskab og god tilskudsforvaltning >

 

Danmark skal indstille en kandidat til den danske dommerstilling ved Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) i Luxembourg med tiltrædelse den 7. oktober 2024:

Det følger af TEUF artikel 253, at til dommere ved EU-Domstolen vælges personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig, og som i deres hjemland opfylder betingelserne for at indtage de højeste dommerembeder, eller som er jurister, hvis faglige kvalifikationer er almindelig anerkendt.

Regeringen opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om stillingen hos Advokatsamfundet

 

Stillinger i Udenrigsministeriet

Sekunderinger og stillinger udenfor Udenrigsministeriet