Gå til indhold

Partnerlandenes kamp mod korruption

Danida yder målrettet støtte til den generelle kamp mod korruption i partnerlandene. Danida støtter ikke blot indsatsen mod korruption ved at styrke partnernes forvaltning af bistandsmidler, men giver også målrettet støtte til partnerlandenes bredere kamp mod korruption.

Det kan være på det politiske plan ved deltagelse i dialogen om, hvordan en national anti-korruptionsstrategi skal udformes. Det kan også være i forbindelse med de årlige højniveauforhandlinger med partnerlandets regering, hvor de konkrete tiltag som partnerlandet har iværksat diskuteres.

Konkrete bistandsaktiviteter

Konkrete bistandsaktiviteter kan fx være støtte til reform af retsvæsenet, opbygning af kapacitet i landets rigsrevision, støtte til parlamentets arbejde med kontrol af den offentlig forvaltning eller til folkelige organisationer og frie medier, der fungerer som vagthunde og derigennem er med til at afdække korruption.

Målrettet støtte forebygger korruption

Den målrettede støtte til kampen mod korruption styrker mulighederne for at kaste lys over korruption og sikre den rette opfølgning, når korruption bliver opdaget. Samtidig er det også med til at forebygge korruption, når retssystem, rigsrevision, civilsamfund og fri presse bliver styrket.

I Ukraine bidrager Danmark for eksempel til at bekæmpe korruption gennem et større dansk-ledet EU-program, som skal styrke ukrainske anti-korruptionsinstitutioner, hjælpe Ukraines parlament med lovgivningsarbejdet på anti-korruptionsområdet, og styrke civilsamfundsorganisationer og medier i deres arbejde med at lægge pres på lokale myndigheder for at levere resultater inden for anti-korruption.

Det danske Governance for Development program i Uganda er et andet eksempel på Danidas støtte til specifikke indsatser mod korruption.