Gå til indhold

Latinamerika

Danmark har haft et langvarigt udviklingssamarbejde i Latinamerika med fokus på produktion, miljø og menneskerettigheder.
Kvinde

Det danske udviklingssamarbejde i Latinamerika fandt sted fra 1990erne til 2018, hvor primært fire lande (Bolivia, Nicaragua, Honduras og Guatemala) modtog støtte til at begrænse ulighed og fattigdom. Danmark har aktivt arbejdet for at forbedre levevilkårene for den fattigste del af befolkningen, herunder kvinder, børn og oprindelige folk.

Landeprogrammet i Bolivia blev endeligt afsluttet i 2018, og indsatsen i Nicaragua ophørte i 2012. Det danske engagement med fokus på menneskerettigheder og miljø i Mellemamerika ophørte i 2017. Danmark har fortsat en andel i den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB), som bidrager til udviklingen i regionen ved hjælp af lån, bistand og forskning. IDB fokuserer at bekæmpe fattigdom, styrke den private sektor samt adressere regionens klimaudfordringer, og bankens arbejde afspejler i høj grad Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. 

Danmarks aktuelle udviklingssamarbejde

Danmark er fortsat engageret i regionen igennem vores danske strategiske partnere, der har flere projekter i regionen fokuseret på civilsamfundet, humanitær bistand og arbejdsmarkedsindsatser. Danmark yder desuden kernebidrag til en række FN-organisationer, som bl.a. har aktiviteter i regionen.

Nedenfor findes en oversigt over bidrag til danske strategiske partnere i regionen. Danmark ydede desuden et engangsbeløb på 10 millioner kroner til FN´s flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i forbindelse med flygtningekrisen i Venezuela. 

Bistand til strategiske partnere i Latinamerika

Bevillinger i 2020

2019

2018

Colombia

2.135.056,00

1.790.456,00

554.592,00

Danish Refugee Council

1.642.856,00

510.916,00

-

MS/Action Aid

492.200,00

-

-

 

Oxfam IBIS

-

414.540,00

554.592,00

Save the Children

-

865.000,00

-

Guatemala

-

-

306.973,00

Oxfam IBIS

-

-

306.973,00

Mexico

516.810,00

-

-

Danish Refugee Council

516.810,00

-

-

Peru

515.333,00                                                    

79.738,00

856.000,00

Danish Refugee Council

515.333,00                                                    

79.738,00

-

Save the Children

-

-

856.000,00

Venezuela

1.070.000,00

-

10.000.000,00

Oxfam IBIS

1.070.000,00

-

-


Danmarks historiske udviklingssamarbejde

Landeprogrammet i Bolivia 1994-2018

Danmark ydede i mere end 20 år finansiel og teknisk støtte til Bolivia. I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 i november 2015 blev det formelt besluttet at stoppe for udviklingssamarbejdet ved udgangen af landeprogrammet (2014-2018) og lukke ambassaden i Bolivia.

I starten af landeprogrammet lå fokus på fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder, men skiftede i perioden til også at inkludere miljø og klima. Bolivia gennemgik i perioden en stor udvikling, med en tilhørende høj økonomisk vækst, og landet har i dag status af et lavere middel-indkomst land. Den danske bistand var baseret på en todelt tilgang, hvor arbejdet både havde fokus på kompetenceopbygning i statslige institutioner, og at skabe positiv forandring i lokalsamfundene i samarbejde med ikke-statslige organisationer. Danmark har bidraget til at skabe varige positive resultater i Bolivia, som f.eks.:

-          En mere bæredygtig produktion og øgede indtægter til småbønderne

-          Bedre adgang til uddannelser for især de oprindelige folk

-          En stærkere miljøbeskyttelse og forvaltning.

Hvis du ønsker at læse mere om den danske bistandsindsats i Bolivia, kan evalueringsrapporten om landeprogrammet læses her.

Landeprogrammet i Nicaragua 1981-2012

Danmarks engagement i Nicaragua strakte sig fra 1981 frem til 2012. Udviklingssamarbejdet fokuserede i de første år på at bekæmpe fattigdom og sult i befolkningen, forbedre infrastrukturen samt sikre adgang til rent vand og sundhedsfaciliteter. Senere støttede det danske udviklingssamarbejde projekter inden for uddannelse, miljø og landbrug, så der kunne skabes positive og bæredygtige fremskridt i Nicaraguas økonomi. I samarbejde med de øvrige nordiske lande havde Danmark også fokus på opbygning af statslige institutioner og mekanismer til at sikre menneskerettigheder i landet. De danske bidrag har været medvirkende til at skabe positive resultater i Nicaragua som f.eks:

-          Rydning af miner efter borgerkrigen, så Nicaragua i dag er fri for landminer

-          Renovering af skoler og produktion af bedre undervisningsmateriale

-          Landbrugskooperativer der ved hjælp af bedre dyrkningsmetoder oplevede øget produktion og derved skabte højere indtægter til bondefamilierne

-          En styrkelse af civilsamfundsorganisationer der arbejder med demokrati og menneskerettigheder

Hvis du ønsker at læse mere om det danske udviklingssamarbejde i Nicaragua, kan denne rapport om landeprogrammet (på spansk) læses her.

Desuden er her en video om landeprogrammet: video