Gå til indhold

Verdensmålene

FN har vedtaget 17 verdensmål, der danner rammen for den globale udviklingsindsats over de næste 15 år.

Verdens lande vedtog i 2015 i FN 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig. Verdensmålene gælder derfor for alle verdens lande og har i kraft af deres universalitet både en national og en international dimension.

Danmark ligger ifølge internationale analyser i den absolutte top blandt verdens lande i forhold til at realisere verdensmålene. Og Danmark yder et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene ved at følge op nationalt og internationalt.

Handingsplan
Regeringen vedtog i marts 2017 en handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Handlingsplanen sætter rammen for regeringens tilgang og prioriteter for opfølgningen på verdensmålene. Den danner også afsæt for handling og partnerskaber på tværs af det danske samfund. Du kan læse mere om handlingsplanen i pressemeddelelsen.

Udviklingspolitisk og humanitær strategi
Den udviklingspolitiske strategi, Fælles om Verden, blev i juni 2021 vedtaget af en bred vifte af Folketingets partier (A, V, F, B, Ø, C, Å og K). Strategien understøtter FN’s 17 verdensmål, der er et vigtigt pejlemærke for Danmarks vision om at skabe en tryg og bæredygtig verden fri for fattigdom, baseret på internationale forpligtende fællesskaber og robuste og retfærdige samfund, der bekæmper ulighed, skaber håb og fremtidsmuligheder for det enkelte menneske. Danmark vil særligt fokusere på de verdensmål, hvor vi har særlige interesser på spil, kan søge aktive partnerskaber og skabe de bedste resultater

Verdensmålene
2030-dagsordenen indeholder udover de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling også 169 delmål med konkrete målsætninger. Derudover er der knyttet indikatorer til alle delmålene, som landene hvert år skal rapportere på. Der er nu lavet en officiel dansk oversættelse af 2030-dagsordenen samt en officiel dansk oversættelse af alle målene, delmålene og indikatorer.

FNs verdensmål