Gå til indhold

Repræsentationstyper - ambassader, generalkonsulater, handelskontorer, mv.

Udetjenesten består af forskellige typer repræsentationer, som er nærmere beskrevet på denne side.

Ambassader

En ambassade er som hovedregel placeret i en hovedstad. Mange ambassader dækker flere lande. Antallet og placeringen af ambassader overvejes og prioriteres løbende i lyset af Danmarks udenrigs-, udviklings- og handelspolitiske interesser. Danmark har ambassader i de fleste EU-lande samt i hovedparten af prioritetslandene i dansk udviklingssamarbejde.

 

Repræsentationer ved internationale organisationer

Danmarks officielle forbindelser til en række internationale organisationer varetages af særlige multilaterale repræsentationer under ledelse af en udsendt ambassadør, som udelukkende varetager dette hverv som fast repræsentant. Det gælder f.eks. EU-repræsentationen i Bruxelles og FN-repræsentationen i New York. Herudover varetages hvervet som fast repræsentant ved en række internationale organisationer af ambassadøren for den stedlige bilaterale ambassade; disse indgår ikke i opgørelsen. F.eks. er ambassadøren i Wien fast repræsentant ved OSCE i Wien.

 

Repræsentationskontorer

Diplomatisk repræsentation, hvor chefansvaret på repræsentationen ikke varetages af en ambassadør. Danmarks udviklingssamarbejde varetages således i visse modtagerlande af repræsentationskontorer.

 

Generalkonsulater og konsulater med medarbejdere udsendt fra Danmark

Generalkonsulaterne og konsulaterne er konsulært/diplomatisk anmeldt i opholdslandet og er placeret i betydningsfulde byer i udlandet. De varetager kommercielle og kulturelle opgaver samt bistår nødstedte danskere.

 

Handelskontorer

Handelskontorerne er placeret i områder, hvor der er betydelige kommercielle interesser for Danmark. Handelskontoret i Taipei varetager derudover også borgerserviceopgaver.

 

Innovationscentre

Udenrigsministeriet har i partnerskab med Forsknings- og Uddannelsesministeriet syv innovationscentre, som servicerer danske virksomheder og videninstitutioner med henblik på styrkelse af dansk innovation, forskning og uddannelse. Centrene er visse steder samlokaliseret med andre repræsentationer.

 

Honorære konsulater (herunder honorære generalkonsulater, konsulater, vice-konsulater og konsularagenturer)

De honorære konsulater er organisatorisk underlagt en dansk ambassade, som de bistår med opgaveløsningen i det lokale område. Konsulaterne er ofte placeret i vigtige havnebyer el. turistområder. Deres typiske opgaver er at hjælpe med borgerservice til danskere i nødsituationer i udlandet (fx mistet pas, ulykker, fængsling m.v.) og at hjælpe udenrigstjenesten med eksportfremme eller Public Diplomacy.

De honorære konsulater ledes af en honorær konsul (generalkonsul, konsul, vicekonsul el. konsularagent). Posten er ulønnet, og konsulen er ikke ansat eller udsendt af Udenrigsministeriet, men udnævnt i egen kapacitet og med et erhverv, som han/hun lever af. Ofte er den honorære konsul f. eks. erhvervsdrivende eller advokat med egen virksomhed, som kan huse konsulatet. 

Repræsentation

I diplomatisk sprogbrug fællesbetegnelse for ambassader, konsulære repræsentationer og staters faste repræsentationer ved internationale organisationers hovedsæder.