Gå til indhold

Danmarks medlemskab

Et flertal af danskerne stemte ja til dansk medlemskab af EF den 2. oktober 1972. Tre måneder senere, den 1. januar 1973, blev Danmark officielt medlem af De Europæiske Fællesskaber (EF) eller den Europæiske Union (EU), som det europæiske samarbejde kaldes i dag. 

Danmarks medlemskab af EU er reguleret i tiltrædelsesloven fra 1972, som løbende er blevet ændret i takt med ændringerne af EU’s traktatgrundlag. Den seneste ændring skete i forbindelse med ratifikationen af EU’s nye traktatgrundlag - Lissabon-traktaten.

Selve tiltrædelsesloven og en række af de efterfølgende ændringer er vedtaget efter den særlige procedure i Grundlovens §20. Denne procedure følges, når der er tale om, at Danmark skal afgive suverænitet til EU. Det vil sige, når den danske stat skal afgive en del af sin selvbestemmelsesret til EU.

Proceduren kræver at mindst 5/6 af Folketingets medlemmer (dvs. minimum 149 af Folketingets 179 medlemmer) stemmer for lovforslaget. Hvis der ikke opnås et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer, og regeringen stadigvæk ønsker at vedtage lovforslaget, skal lovforslaget til folkeafstemning.

Det er Justitsministeriet, som i første omgang vurderer, om Danmark afgiver suverænitet i forbindelse med indgåelse af internationale aftaler.

En sådan vurdering blev bl.a. foretaget af Justitsministeriet i december 2007, da det blev undersøgt, om der i forbindelse med Danmarks tiltrædelse af Lissabon-traktaten var tale om overdragelse af suverænitet fra Danmark til EU.

Konklusionen var, ”at der med Lissabon-traktaten ikke overlades nye beføjelser til EU, som efter Grundloven tilkommer rigets myndigheder”.

Yderligere oplysninger, herunder spørgsmål og svar fra Europaudvalget i forbindelse med vedtagelse af ændringer til tiltrædelsesloven, kan findes på EU-oplysningens hjemmeside.

Folketinget og EU

Folketingets ”Europapolitiske aftale” er fundamentet for den danske EU-politik. Her bliver det fastlagt, hvordan Danmark skal søge at påvirke EU-samarbejdet.

Den seneste europapolitiske aftale blev indgået d. 21. februar 2008 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance.

Titlen på aftalen er ’Dansk europapolitik i en globaliseret verden’. Den omhandler primært Folketingets tilslutning til Lissabon-traktaten, samt hvordan de nye rammer om EU-samarbejdet bedst kan udnyttes. Aftalen fokuserer derudover på en række forskellige temaer, som Danmark skal søge at fremme i EU, deriblandt:

  1. Et mere åbent EU, hvor lovgivningsprocessen foregår i fuld åbenhed. 
  2. Et mere forenklet og effektivt EU, der bedre kan levere resultater med 27 medlemmer. 
  3. Et mere robust EU, der kan håndtere globaliseringen og dens udfordringer. 
  4. Et EU, hvor Danmark kan bidrage til at fremme en økonomisk og socialt bæredygtig udvikling, samt fokusere på grænseoverskridende kriminalitet, globale klimaforandringer, samt flygtninge- og indvandrerproblemer mv. 
  5. Danmark skal have selvbestemmelse over beslutninger om, hvorvidt udenlandsk arbejdskraft skal have adgang til det danske velfærdssystem. 
  6. Ingen indblanding i den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder konfliktretten.

Hvis den europapolitiske aftale skal ændres, kræver det enighed blandt aftalens parter.

Kontakt

Europapolitisk kontor (EUP)

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

Tlf: (+45) 33 92 07 19 / (+45) 33 92 05 85

E-mail: [email protected]