Gå til indhold

Dansk handelspolitik

Danmark er en aktiv fortaler for et åbent, fair og bæredygtigt internationalt handelssystem. Målsætningen er at skabe velfærd og bæredygtig vækst, som alle får del i, hvor ordentlige arbejdsvilkår og global handel fremmes. Denne dagsorden forfølges gennem multilaterale aftaler i World Trade Organisation (WTO) og EU's bilaterale frihandelsaftaler. 

Handelsliberalisering er grundlæggende i Danmarks interesse. Vores velstand og velfærd afhænger af, at danske virksomheder er i stand til at sælge deres varer og tjenester i udlandet. Importen fra andre lande gør os samtidig i stand til at fokusere på det, vi er bedst til. Det er i høj grad gennem international specialisering, at Danmark er blevet et af verdens rigeste lande. 

Handelssamarbejdet med andre lande er ligeledes et vigtigt middel til at fremme danske værdier og interesser i relation til mange af de globale problemstillinger, vi i dag står overfor. Klimakrise, global ulighed, ressourcebegrænsninger, tab af biodiversitet, forurening, pandemier, digitalisering og teknologisk disruption kræver et stærkt samarbejde på tværs af landegrænser. 

Regeringens handlingsplan for Økonomisk Diplomati fra 2022 bygger derfor på en tredobbelt bundlinje, der har et målrettet fokus på både at styrke den danske økonomi samt arbejde for en grøn og socialt bæredygtig omstilling. På det handelspolitiske område sker det bl.a. igennem deltagelse i internationale fora som WTO og OECD. På EU-niveau arbejder Danmark for, at de multi- og bilaterale handelsaftaler, som EU indgår, indeholder gensidige, ambitiøse forpligtelser inden for bl.a. klima, miljø og arbejdsrettigheder.  

På samme tid er den internationale økonomi under forandring. Globaliseringen suppleres af regionalisering og tendenser som øget protektionisme, tech- og handelskrige, der udfordrer det regelbaserede handelssamarbejde. Det er derfor vigtigt, at Danmark, i samarbejde med de øvrige EU-medlemsstater, sikrer sine handelspolitiske interesser og rettigheder.

Danmark arbejder aktivt for, at EU skal styrke sin modstandsdygtighed og være klar til at forsvare sine egne økonomiske interesser, samtidig med at EU skal forblive åben for omverden og drage fordel af internationalt handelssamarbejde. Den danske position lægger sig tæt op af EU-Kommissionens handelspolitiske strategi, som du kan læse mere om her.

Handelspolitikken er også et centralt redskab for at sikre fred og stabilitet i det europæiske nærområde. Det er ambitionen, at en række af EU’s naboer rykker tættere på EU både økonomisk og politisk gennem forhandling og iværksættelse af dybe og omfattende frihandelsaftaler.

Økonomisk vækst og handel er en forudsætning for udvikling. Derfor arbejder Danmark gennem handelspolitikken for, at der skabes bedre muligheder for udviklingslandenes reelle integration i de globale værdikæder og den globale økonomi. Fra dansk side arbejder vi generelt for at tænke handelspolitikken sammen med andre politiske områder som bl.a. udviklings- og klimapolitik.  


Hvordan fører Danmark handelspolitik

Varetagelsen af Danmarks handelspolitiske interesser sker primært gennem EU. Kommissionen repræsenterer medlemslandene udadtil i de handelspolitiske forhandlinger på baggrund af konsultationer af alle EU’s medlemslande.

Det giver på den ene side Danmark en stor indflydelse, idet danske interesser i internationale handelsforhandlinger bliver varetaget som en del af verdens største økonomi. Men det betyder på den anden side også, at det er vigtigt for Danmark at kunne øve en indflydelse på EU’s forhandlingslinje på det handelspolitiske område.

Det er Udenrigsministeriet, der i tæt samarbejde med de øvrige ministerier, koordinerer den danske handelspolitik. Det sker blandt andet via vores repræsentation ved EU i Bruxelles og vores mission ved WTO i Geneve. Her arbejdes der hver dag målrettet på at sikre danske interesser og mærkesager i forhandlingerne.


Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21


FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]