Gå til indhold

FN og udviklingsarbejdet

Danmark arbejder for, at det multilaterale system aktivt kan tage hånd om globale udfordringer som sikkerhed, stabilitet, menneskerettigheder og fattigdomsbekæmpelse.

FN’s verdensmål udstikker en ny international ramme for udviklingssamarbejdet. Det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til at realisere verdensmålenes globale ambition for, hvordan verden skal udvikle sig frem mod år 2030. En verden i balance uden ekstrem fattigdom og i bæredygtig vækst og udvikling – økonomisk, socialt, miljømæssigt – hvor ingen er ladt tilbage.

Med verdensmålene som afsæt indretter vi vores udviklingssamarbejde på en måde, der kan hjælpe med at sætte det enkelte menneske og dets potentiale fri i udviklingslandene. Markedsdrevet økonomisk vækst og større frihed til det enkelte menneske går hånd i hånd. Udviklingsbistandens fremmeste opgave er at gøre sig selv overflødig. Det gør vi ikke mindst gennem initiativer, der kan fjerne barrierer for det enkelte menneskes virkelyst, stimulere iværksætteri, herunder bekæmpe korruption, og udnytte det store potentiale for markedsdrevet økonomisk vækst og for frihandel. Gennem udviklingssamarbejdet bekæmper vi fattigdom – og dermed reducere ulighed – ved at arbejde for at sikre lige muligheder for alle og eliminere diskriminerende love, politik og praksis.

Under FN's Generalforsamling arbejder en lang række fonde og programmer med den praktiske gennemførelse af FN's mandat på udviklingsområdet. FN's udviklingsprogram (UNDP) er FN's største organisation, når det gælder ydelse af teknisk bistand og har desuden en ledende koordinerende rolle i udviklingssamarbejdet inden for FN-systemet.

Danmark er vært for elleve FN-organisationer, herunder UNDP, der holder til i FN-byen i Københavns Nordhavn. Byggeriet, der er en af de mest miljørigtige bygninger i Skandinavien, blev indviet i sommeren 2013 af H.M. Dronningen og FN’s tidligere Generalsekretær Ban Ki-moon. Her arbejder 1.300 mennesker med bl.a. administration, IT og indkøb til humanitære katastrofer. Ved FN-byen ligger også UNICEF’s humanitære lager, der er den største af sin slags i verden.

De Forenede Nationer i Danmark.